Translate

If you would prefer to interact with web pages in a language other than English, you can reset your browser's language setting to the language of your choice. Follow the instructions provided at the links below to reset your browser to display in another language.

Disclaimer: These instructions are for purposes of information and convenience only. Google Translate, Microsoft Translator, and Translate for Safari are free third-party services, which are not controlled by this website. The State Board of Equalization (BOE) does not guarantee the accuracy of these translations and is not liable for any inaccurate information or changes in the page layout resulting from the translation tool.

English

Spanish

Cambiar idiomas y traducir páginas web

configuración de idioma del navegador

Chinese (Traditional)

更改語言和翻譯網頁

瀏覽器的語言設置

Chinese (Simplified)

更改语言和翻译网页

浏览器的语言设置

Filipino

Baguhin ang mga wika at isalin ang mga webpage

setting ng wika ng browser

Vietnamese

Thay đổi ngôn ngữ và dịch các trang web

cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt

Korean

언어 변경 및 웹페이지 번역

브라우저의 언어 설정

Armenian

Փոխեք լեզուները և թարգմանեք վեբ էջերը

բրաուզերի լեզվի կարգավորումը