למכור בקליפורניה (Making Sales in California)

הרשות המדינית לשוויון ואחידות במיסוי (State Board of Equalization)

הרשות המדינית לשוויון ואחידות במיסוי (BOE) של מדינת קליפורניה מקדמת בברכה אתכם ואת עסקכם החדש. למדינתו יש היסטוריה עשירה של יזמים ומפעלים מצליחים, ואנו מאחלים לכם הצלחה דומה. להלן תיאור קצר ובקווים כללים של הדרישות החוקיות הנוגעות לכל אדם העוסק במכירות במדינת קליפורניה. אולם, אנא שימו לב לעובדה כי החוקים העסקיים וחוקי המס במדינת קליפורניה הינם מורכבים מאוד וחוברת זו זה אינה מהווה מדריך מקיף בנושא. עובדי הרשות מוכנים לענות לכל שאלה נוספת בנושא מס שתעלו. רבים מעובדינו דוברים שפות זרות (שאינן אנגלית). כשתבקש לכך מראש, נעשה כל מאמץ כדי להבטיח שמישהו הדובר את שפתכם יהיה זמין כדי לעזור לכם.

היתר מכירה במדינת קליפורניה (Seller’s Permit)

היתר מכירה (Seller’s Permit) במדינת קליפורניה מאפשר לכם למכור סחורה בסיטונאות או בקמעונאית, ולהנפיק אישורי מכירה חוזרת לספקים (ראו "היתר מכירה בהשוואה לאישור מכירה חוזרת") היתר מכירה מוענק לכם בעת הרישום ברשות לשוויון ואחידות במיסוי (BOE) . באופן כללי, עליכם להיות רשומים כדי לעסוק באופן חוקי במכירה או החכרה של סחורה, כלי רכב, או נכסים פרטיים מוחשיים אחרים במדינת קליפורניה, גם אם העיסוק בכך זמני.   (היתרים זמניים מונפקים למוכרים שפעילותם תארך לא יותר מ-30 יום כגון, מוכרים של עצי חג-המולד, או סחורה ביריד אומנות.) אנא שימו לב כי היתר המכירה במדינת קליפורניה אינו מקנה לכם זכויות, מעמד, או הטבות אחרות במסגרת החוק המקומי, חוקי המדינה והחוקים הפדראליים.

.

היתר מכירה (Seller’s Permit) בהשוואה לאישור מכירה חוזרת (Resale Certificate)

למרות שרבים משתמשים במונחים "היתר מכירה" ו-"אישור מכירה חוזרת" כמונחים חלופיים, מונחים אלה מתייחסים לשני דברים שונים. היתר מכירה מונפק על ידי הרשות שלנו ומאפשר לכם לעסוק במכירה במדינת קליפורניה. לאחר שקיבלתם את היתר המכירה, אתם רשאים להנפיק אישורי מכירה חוזרת לספקים שלכם עבור רכישת מוצרים אותם תמכרו במסגרת הפעילות העסקית שלכם. הנפקת אישור מכירה חוזרת מאפשרת לכם לקנות את המוצרים הללו מבלי לשלם עליהם מס לספק. היתר מכירה אינו היתר קניה. עדיין יהיה עליכם לשלם מס עבור כל הפריטים שתרכשו לשימוש, אך לא למכירה, בבית העסק שלכם (כגון ציוד משרדי).

הגשת בקשה להיתר מכירה (Seller’s Permit)

את טופס הבקשה ניתן להוריד מאתר האינטרנט שלנו, להזמינו בטלפון ממרכז המידע שלנו בטלפון 800-400-7115 , לקבלו אישית בכל אחד מהסניפים המקומיים שלנו, או בדואר. אם הגשתם את הבקשה בדואר, ההיתר יתקבל בדרך כלל לאחר 14-7 יום. אם הגשתם את הבקשה באופן אישי, יתכן והסניף המקומי שלנו ינפיק את האישור כבר באותו היום. אנא וודאו כי אתם ממלאים את הטופס במלואו, חתמו עליו ושלחו אותו אלינו יחד עם העתקים של כל המסמכים הנדרשים.

כדי להשלים את טופס הבקשה תדרשו לספק לנו מידע על עסקכם. בין היתר תדרשו לספק את פרטי חשבון הבנק שלכם והכנסה משוערת. אם רכשתם את העסק, תתבקשו למסור את שמו ומספר היתר המכירה של בעל העסק הקודם. כדי להבטיח שלא יהיה עליכם לשלם את חובות מס המכירות או השימוש של הבעלים הקודם, עליכם לבקש מאיתנו אישור על מצב תשלומי המס (Tax Clearance) לפני רכישת העסק. קבלת היתר המכירה אינה כרוכה בתשלום. אולם, כתלות בסוג העסק וצפי התקבולים החייבים במס שלכם, יתכן ותתבקשו להפקיד למפרע עירבון בחשבון משמורת.

חובותיהם של המחזיקים בהיתר מוכר

לאחר קבלת היתר המכירה, מחובתכם:

 • להקדיש את הזמן וללמוד איך ליישם נכונה את חוקי מס המכירה והשימוש במסגרת פעילותכם העסקית.
 • לנהל דו"חות נאותים המתעדות את המכירות והרכישות שלכם (ראו "ניהול דו"חות").
 • להגיש לרשות (BOE) דו"חות מס מכירה ושימוש תקופתיים. הרשות (BOE) תקבע את מחזור התשלומים שלכם ותורה לכם להגיש את החזרי המס על בסיס חודשי, רבעוני, או שנתי.
 • לשלם את מס המכירות או השימוש עבור המכירות והרכישות שלכם. (הערה: בזמן ביצוע המכירה, אתם רשאים לגבות מהלקוח סכום השווה למס אותו תצטרכו לשלם. סכום זה מכונה בדרך כלל בחשבונית או קבלה שלכם "מס מכירות" (Sales tax).)

ניהול חשבונות

על פי חוק מס המכירות והשימוש, עליכם לשמור את הרשומות הנדרשות לצורך קביעת גובה חבות המס שלכם. בין הרשומות:

 • ספרי חשבונות המסכמים את הכנסותיכם והוצאותיכם (לדוגמא, ספר החשבונות הראשי ויומן המכירות). ניתן לאחסן את המידע על גבי מחשבים.
 • מסמכים מקוריים (לדוגמא, חשבונות, קבלות, חשבוניות, הזמנות עבודה, חוזרים או מסמכים אחרים) התומכים ברשומות שבספרי החשבונות שלכם.
 • מסמכים וגיליונות עבודה בהם השתמשתם כדי להכין את דו"חות המס שלכם.
 • כל אישורי מכירה חוזרת שקיבלתם מלקוחותיכם.

ניהול החשבונות צריך לכלול:

 • קבלות על כל ההכנסות ברוטו של העסק, לרבות הכנסות ממכירות והחכרה של סחורה – כולל הכנסות שיתכן שאתם חושבים שהן פטורות ממס.
 • כל ניכוי המס עליהם הצהרתם בדו"חות המס.
 • מחירם המלא של כל הפריטים שנרכשו לצורך מכירה או החכרה, או עבור שימושכם האישי.

באופן כללי, עליכם לשמור את רשומות מס המכירות והשימוש במשך ארבע (4) שנים לפחות.

דרישות נוספות מהעסק שלכם

לאחת או יותר מתוכניות המס והאגרה שתחת פיקוחנו (לדוגמא, אגרת הצמיגים של מדינת קליפורניה (Tire Fee) , עמלת מחזור פסולת אלקטרונית (Electronic Waste Recycling Fee או תוכנית רישיון סיגריות וטבק). בנוסף, יתכן שתדרשו לקבל רישיונות, היתרים, או מסמכים אחרים כדי להפעיל את העסק שלכם. לשכות מסחר, ארגונים לפיתוח הכלכלה וארגונים עסקיים מהווים מקורות מידע טובים למידע נוסף. לעיתים קרובות תוכלו לקבל עזרה גם ממחלקות הרישוי העסקי העירוניות והמחוזיות, ותוכלו כמובן ליצור קשר גם איתנו. בנוסף לרישום לצורך קבלת היתר מכירה (Seller’s permit), יתכן שיהיה עליכם להירשם גם

הפרקליטות לזכויות משלם המיסים

כמשלמי מיסים במדינת קליפורניה אתם זכאים לזכויות רבות כגון, הזכות לסודיות, הזכות לקבל יחס הוגן והזכות לערער על פעולותינו. אם אתם לא מצליחים לפתור מחלוקת קיימת עם עובד כלשהו של הרשות (BOE) , או אם תרצו לדעת יותר על זכויותיכם כחלק מאחת מתוכניות המס והאגרה השונות שתחת פיקחונו, תוכלו לפנות למשרד זכויות משלם המיסים (Taxpayers’ Rights Advocate’s Office) , שיחת חינם לטלפון 888-324-2798 .

 

לקבלת מידע נוסף

אם תזדקקו לעזרתו של מתורגמן, אנא התקשרו למשרד הרשות האזורי (BOE) . אנו נעשה את כל המאמצים כדי להעניק לכם גישה לאחד מעובדי הרשות הדובר את שפתכם. אם תעדיפו, תוכלו כמובן להביא מתורגמן מטעמכם. בכל מקרה, אנו נעשה כל מאמץ כדי לתקשר עמכם באופן נהיר וברור. אם יש לכם הצעות לייעול ושיפור השירות, נשמח לקבלן.

הערה: הכתוב לעיל הינו תמצית של החוק והתקנות התקפות נכון לתאריך כתיבתו. אולם, יתכן שמאז התרחשו שינויים לחוק או לתקנות. במקרה של סתירה בין הכתוב לעיל והחוק, ההחלטות יתבססו על החוק ולא על הכתוב לעיל

חלק מהמידע עשוי להופיע בשפה האנגלית.