Prodaja u Kaliforniji (Making Sales in California)

Uvod u Državni odbor za ekvalizaciju

Kalifornijski državni odbor za ekvalizaciju (Board of Equalization - BOE) želi dobrodošlicu Vama i Vašem novom poslu. Naša država ima bogatu povijest vezanu za poduzetnike i uspješne poslovne pothvate te Vam želimo isto takav uspjeh. Ovo je kratki pregled pravnih zahtjeva koji se odnose na sve osobe koje se bave prodajom u Kaliforniji. Molimo Vas da shvatite da su državna pravila poslovanja i porezni zakoni vrlo složeni i da ovo nije sveobuhvatan vodič. Naši su zaposlenici spremni da Vam odgovore na sva dodatna pitanja u vezi poreza. Mnogi pored engleskog govore i druge jezike te, ako nas obavijestite unaprijed, učinit ćemo sve što možemo da Vam pomogne zaposlenik koji govori Vaš jezik.

Dozvola za prodaju u Kaliforniji

Dozvola za prodaju u Kaliforniji Vam dopušta prodaju na veliko ili malo i izdavanje certifikata za preprodaju nabavljačima (vidi "Razlike između Dozvole za prodaju i Certifikata za preprodaju"). Dozvolu za prodaju ćete dobiti kad se registrirate pri BOE-u. U Kaliforniji se općenito morate registrirati kako biste zakonski mogli poslovati tamo gdje prodajete ili iznajmljujete robu, vozila ili drugu materijalnu privatnu imovinu, čak i kad to radite samo privremeno. (Dozvole na određeno vrijeme izdaju se prodavačima čije trgovinske djelatnosti neće trajati duže od 30 dana, poput trgovaca božićnim drvcima ili  rukotvorinama.) Molimo Vas da imate na umu da Vam, u očima lokalnih, državnih ili saveznih zakona, dozvola za prodaju u Kaliforniji ne daje nikakva druga prava, povlastice ili status.

Razlike između Dozvole za prodaju i Certifikata za preprodaju

Iako mnogi koriste pojmove dozvola za prodaju i certifikat za preprodaju naizmjenično, oni se odnose na različite stvari. Dozvolu za prodaju Vam izdaje naša agencija i ta dozvola Vam dopušta da prodajete u Kaliforniji. Jednom kad dobijete dozvolu za prodaju, svojim nabavljačima smijete izdavati certifikate za preprodaju tako da možete kupovati artikle koje ćete prodavati u svojim poslovnicama. Certifikat za preprodaju omogućuje Vam da te artikle kupite bez plaćanja poreza prodavaču. Dozvola za prodaju nije dozvola za kupovinu. Vi ćete i dalje morati plaćati porez na sve artikle koje koristite a ne prodajete (na primjer, uredske zalihe).

Podnošenje molbe za dozvolu za prodaju

Obrazac za podnošenje molbe za dozvolu za prodaju možete dobiti tako da ga skinete s naše web stranice, nazovete naš Odjel za informiranje poreznih obveznika (Customer Service Center) na 800-400-7115, posjetite naš mjesni područni ured ili  ga zatražite poštom. Ako molbu podnesete poštom, obično ćete dozvolu primiti u roku od 7 do 14 dana. Ako je podnesete osobno, mjesni ured bi Vam dozvolu mogao izdati istog dana. Molimo Vas da molbu ispunite, potpišete i pošaljete nama zajedno sa kopijama svih traženih dokumenata.

Kako biste svoju molbu ispunili ispravno trebat ćete snabdjeti podatke o svom poslu, uključujući pojedinosti o bankovnim računima i procjenu dohodka. Ako ste svoju tvrtku kupili, trebat ćete snabdjeti ime prethodnog vlasnika i broj njegove dozvole za prodaju. Kako biste osigurali da ne trebate platiti poreze na promet ili uporabu koje duguje prethodni vlasnik, treba da prije kupnje tvrtke od nas tražite dokaz o poravnanju poreznih obveza. Dozvola za prodaju je besplatna. Međutim, ovisno o vrsti Vašeg posla i predviđenih oporezivih prodaja, možda ćemo tražiti da nam platite garantni polog.

Obveze posjednika dozvole za prodaju

Kad posjedujete dozvolu za prodaju, morat ćete:

 • Naći vremena da se upoznate sa pravilnom primjenom zakona o porezu na promet i uporabu na Vaše poslovne djelatnosti.
 • Voditi odgovarajuće poslovne knjige koje dokumentiraju Vašu prodaju i nabavke (vidi "Vođenje poslovnih knjiga").
 • Podnositi BOE-u povremene prijave poreza na promet i uporabu. BOE će odrediti Vaš ciklus plaćanja i uputiti Vas da prijave podnosite mjesečno, kvartalno ili godišnje.
 • Plaćati sve poreze na promet i uporabu koji se zasnivaju na Vašoj prodaji i nabavkama. (Napomena: U vrijeme prodaje, kupcu smijete naplatiti porez u iznosu poreza koji ćete morati platiti. Taj se iznos na Vašoj priznanici ili računu unosi kao porez na promet.)

Vođenje poslovnih knjiga

Morate održavati poslovne knjige koje su potrebne za utvrđivanje točne porezne odgovornosti u skladu sa Zakonom o porezu na promet i uporabu kao što su:

 • Knjige računa koje rezimiraju Vaše prihode i rashode (na primjer, glavna knjiga i dnevnici). Ti podaci mogu biti pohranjeni na računarima.
 • Originalni dokumenti (na primjer, računi, priznanice, fakture, narudžbenice, ugovori ili drugi dokumenti) koji podržavaju unose u Vašim knjigama računa.
 • Dokumenti i radni listovi koji se koriste u pripremanju poreznih prijava.
 • Svi certifikati o preprodaji koje ste primili od svojih mušterija.

Vaše poslovne knjige moraju sadržavati:

 • Bruto iznose svih poslovnih prihoda, uključujući prodaju i iznajmljivanje robe - uključujući prihode koje možda smatrate izuzecima od plaćanja poreza.
 • Sve odbitke uvrštene u Vaše porezne prijave.
 • Ukupnu kupovnu cijenu svih artikala namijenjenih prodaji, iznajmljivanju ili Vašoj osobnoj uporabi.

Uglavnom evidenciju o porezima na promet i uporabu morate čuvati najmanje četiri godine.

Dodatne obveze Vaše tvrtke

Pored registracije za dobivanje dozvole za prodaju, možda ćete se trebati registrirati i za druge programe vezane za poreze i pristojbe koje provodimo (na primjer, kalifornijska pristojba za odlaganje guma, pristojba za recikliranje elektroničkog otpada ili program za izdavanje dozvola za cigarete i duhan). Možda ćete za rad Vaše tvrtke trebati i druge licence, dozvole ili dokumente. Trgovinske komore, organizacije za ekonomski razvoj i poslovne organizacije su dobar izvor informacija. Često Vam može pomoći gradski ili okružni odjel za izdavanje dozvola, ili se za pomoć možete obratiti nama telefonom.

Branitelj prava poreznih obveznika

Kao porezni obveznik u Kaliforniji Vi imate mnogo prava, kao što su pravo na privatnost, pravo da se s Vama postupa na pravedan način i pravo žalbe na naše postupke. Ako  ne možete riješiti nesuglasicu s bilo kojim zaposlenikom BOE-a ili želite doznati više o svojim pravima prema bilo kojem programu za poreze i pristojbe kojeg provodi BOE, možete nazvati ured Branitelja prava poreznih obveznika na besplatan telefonski broj 888-324-2798.

Dodatne informacije

Ako Vam treba pomoć tumača, molimo da nazovete najbliži okružni ured BOE-a. Učinit ćemo sve u našoj moći da Vam omogućimo pristup zaposleniku BOE-a koji govori Vaš jezik. Naravno, ukoliko Vam to bolje odgovara, možete dovesti vlastitog tumača. U svakom slučaju, nastojat ćemo s Vama komunicirati jasno. Ako imate ikakvih prijedloga za poboljšanje naših usluga, molimo recite nam.

Napomena: Ovo je sažetak zakona i odgovarajućih propisa koji su bili na snazi u vrijeme njegovog pisanja. Otada je, međutim, moglo doći do promjena u zakonu ili propisima. Ako postoji sukob između teksta i zakona, odluke će se zasnivati na zakonu.