HOME
中文 (Chinese)
Tiếng Việt (Vietnamese)
한국어 (Korean)
Español (Spanish)
Michelle Park Steel
Vice Chair
Board of Equalization
ฯพณฯ มิเชล ปาร์ค สตีล
รองประธานคณะกรรมาธิการด้านภาษีของรัฐแคลิฟอร์เนีย
เขต 3

บทนํา

ขอต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนเว็บไซต์นี้ ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนของท่านกว่า 8.5 ล้านคน ในเขต 3 ซึ่งรวมถึงเค้าน์ตี้ของลอสแอนเจลิส(Los Angeles), ออเรนจ์(Orange), อิมพีเรียล(Imperial), ริเวอร์ไซด์(Riverside), ซานเบอร์นาดิโน(San Bernardino) และ ซานดิเอโก้(San Diego)

หลังจากที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนของทุกท่าน ดิฉันขอให้สัญญาว่าดิฉันจะปกป้องประชาชนผู้เสียภาษีจากกรมสรรพากรและสรรพสามิตไม่ให้เขาทําเกินกว่าเหตุ ดิฉันคิดเสมอว่า ท่านผู้เสียภาษีเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนที่จะมีการตัดสินว่าท่านทําผิดจริง

ดิฉันเชื่อว่ารัฐแคลิฟอร์เนียสามารถที่จะมีงบประมาณสมดุลได้ถ้าเราสามารถขจัดงบที่ไม่จําเป็นจากโปรแกรมต่างๆ ที่สิ้นเปลืองออกไป และจากการดูแลไม่ให้รัฐบาลขยายหน่วยงานให้มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ โดยการเอาภาษีอากรของประชาชนไปถลุงโดยไม่จําเป็น นี่คือคํามั่นสัญญาที่ดิฉันได้พูดเสมอว่า จะคัดค้าน การขึ้นภาษีอากรทุกรูปแบบ ถ้ามีโอกาสลงคะแนนคัดค้านได้

เมื่อท่านมีปัญหากับหน่วยงานของกรมสรรพสามิต(Board of Equalization, BOE) หรือ กรมสรรพากร(Franchise Tax Board, FTB) หรือปัญหากับหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐแคลิฟอร์เนีย กรุณาติดต่อกับเราเพื่อขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา ขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ของดิฉัน


ประวัติ

A Welcoming smile from Michelle Steel
Honorable Michelle Park Steel

ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2006, 2010 เป็นคณะกรรมการหนึ่งในห้าของหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐแคลิฟอร์เนีย(Member, State Board of Equalization) ซึ่งคล้ายๆ กับกรมสรรพากร/กรมสรรพสามิตของไทยเรา) ท่านมิเชลล์เป็นชาวเกาหลี-อเมริกัน ซึ่งมีตําแหน่งทางการเมืองที่สูงสุดในประเทศนี้ และเป็นคนเกาหลี-อเมริกันในพรรครีพับลิกันที่มีตําแหน่งสูงสุดในรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยท่านเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและเป็นนักต่อสู้ตัวแทนผู้เสียภาษีมาโดยตลอด ท่านเป็นผู้แทนของประชาชนกว่า 8.5 ล้านคนในเขตแอล.เอ., ออเรนจ์, ริเวอร์ไซด์, ซานดิเอโก้ และอิมพีเรียล เค้าน์ตี้ เพียงในปีแรกที่ได้เข้ามาทํางานเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตข้างต้นนี้ ท่านก็ได้พิสูจน์ตัวเองจากคณะกรรมการคนอื่นๆ จากการต่อสู้กับกรมสรรพากร/สรรพสามิต โดยสั่งให้กรมนี้คืนเงินมัดจําของนักธุรกิจเจ้าของกิจการต่างๆ ในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเงินกว่า 42 ล้านเหรียญ ซึ่งมีผลต่อเจ้าของกิจการกว่า 5,500 แห่ง ซึ่งบางกรณีเจ้าของกิจการได้เงินมัดจําคืนถึง $50,000 เลยทีเดียว ท่านได้เริ่มสืบสวนจากการร้องเรียนของนักธุรกิจในเมืองซานดิเอโก้ว่าไม่ได้รับเงินมัดจําคืน ไม่เพียงแต่ท่านจะเป็นนักต่อสู้กับกรมสรรพากร/สรรพสามิตแล้ว ท่านยังเป็นนักสู้เกี่ยวกับการเพิ่มภาษีกับเจ้าของกิจการทุกรูปแบบ ท่านได้ประท้วงการเสนอให้มีการเก็บภาษีจากการอัดเพลงผ่านทางอินเตอร์เน็ต(itax)เมื่อเร็วๆ นี้เป็นผลสําเร็จ มิฉะนั้น ผู้บริโภคก็จะต้องจ่ายภาษี(Sales Tax)ทุกๆ ครั้งที่ท่านอัดเพลงผ่านทางอินเตอร์เน็ตถ้าปราศจากการประท้วงของท่าน ผู้บริโภคก็ต้องจ่ายภาษีประมาณ 500 ล้านต่อปี

ท่านมิเชลล์มีประสบการณ์จากการที่ท่านเคยทํางานกับคุณแม่ท่านเปิดร้านเล็กๆ ขายของชําร่วยและเสื้อผ้า แล้วถูกทางเสตทบอร์ดเรียกเก็บภาษีเพิ่ม โดยที่คุณแม่ของท่านไม่มีทางสู้เพราะไม่รู้จะไปหาใคร ต้องยอมจ่ายภาษีประเมินทั้งๆ ที่ไม่ได้ขายของตามจํานวนที่ถูกกว่าอ้างเลย ท่านเป็นหนึ่งในกรรมการดูแลการใช้จ่ายของกรมสรรพากร/สรรพสามิต ท่านได้สัญญาว่าจะต่อต้านการขึ้นภาษีกับเจ้าของธุรกิจในทุกรูปแบบ จะปกป้องสิทธิของผู้เสียภาษี ท่านจะยืนหยัดว่าผู้เสียภาษีเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะถูกตัดสินว่าผิดจริงตามกระบวนการยุติธรรม ก่อนที่จะได้รับเลือกมาเป็นหนึ่งในหัวหน้าคณะกรรมการของกรมสรรพากร/สรรพสามิต ท่านเคยทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยของกรรมการคนก่อนคือ นายคลอด์ พาริช(Claude Parrish) ยังเป็นคณะที่ปรึกษาของกรมอัยการของออเรนจ์เค้าน์ตี้ ของชุมชนเกาหลี เป็นคณะที่ปรึกษาคนชาวเอเชียอเมริกันของประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิ้ลยู บุช กรรมการที่ปรึกษาของกรมการค้า, เยาวชนและครอบครัว และสนามบินแอล.เอ.ด้วย เนื่องจากท่านมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือสังคม ท่านได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีบุชเป็นที่ปรึกษาของคนชรา เป็นกรรมการของพรรครีพับลิกันของชาวเกาหลี-อเมริกัน และเป็นผู้สนับสนุนออกเสียงให้กับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย นายอาร์โนลด์ ชวาเซเนกเกอร์ ในปี 2006 ด้วย ท่านมิเชลล์ได้ใช้ชีวิตกับสังคมและชุมชนโดยตลอดตั้งแต่เป็นนักวิจารณ์ในสถานีวิทยุโซลเกาหลี (Seoul-Commentator) ซึ่งก็ยังทําอยู่ เป็นอาสาสมัครในหลายโครงการเช่น องค์การป้องกันเด็กและเยาวชนที่หนีออกจากบ้าน, โครงการพี่น้องสามัคคี และคนชาวแอฟริกัน-อเมริกันหลังเลิกเรียน

ท่านมิเชลล์เกิดที่เกาหลี เรียนที่เกาหลี, ญี่ปุ่น และอเมริกา ท่านได้รับปริญญาตรีทางธุรกิจจากมหาวิทยาลัย Pepperdine ปริญญาโทษ จาก USC ท่านพูดและเขียนภาษาเกาหลีและญี่ปุ่นได้อย่างฉะฉาน แต่งงานกับคุณชอน (Shawn Steel) มากว่า 25 ปี พักอยู่ที่เมือง Surfside, California


Photo of Michelle Steel image03546 Photo of Michelle Steel image0904000437 Photo of Michelle Steel image255 Photo of Michelle Steel image064 Photo of Michelle Steel image065 Photo of Michelle Steel image260 Photo of Michelle Steel image 363.jpg Photo of Michelle Steel image418

รูปจากงานต่างๆ

Thai New Year 2013 Thai New Year 2013 Thai New Year 2013 Photo of Michelle Steel Photo of Michelle Steel Photo of Michelle Steel Photo of Michelle Steel image 259 Photo of Michelle Steel image257 Photo of Michelle Steel image255

จุดมุ่งหมายของการจัดตั้งคณะที่ปรึกษาสําหรับชุมชนไทยอเมริกัน

ฯพณฯ มิเชลล์ สตีล เล็งเห็นถึงปัญหาของผู้เสียภาษีต่างๆ โดยเฉพาะกับชุมชนกลุ่มน้อย เช่น ปัญหาด้านภาษา, กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่ทางหน่วยงานของราชการได้ตั้งขึ้น ทําให้คนกลุ่มน้อย เช่น ชาวไทย เกาหลี เวียดนาม จีน ไม่สามารถเข้าใจกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ โดยเฉพาะในกรณีถูกทางกรมขอตรวจย้อนหลัง ต้องเสียภาษีเพิ่ม เสียดอกเบี้ย และค่าปรับเป็นเงินจํานวนมาก ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วท่านอาจจะไม่ได้ผิดดังที่ถูกกล่าวหา ฯพณฯ มิเชลล์ ได้เคยประสบมาด้วยตนเองเมื่อครั้งคุณแม่ของท่านที่เคยเปิดร้านขายเสื้อผ้าปลีกในดาวน์ทาวน์ ลอสแอนเจลิส แล้วถูกประเมินทั้งๆ ที่ไม่มีรายได้ดังที่ได้ถูกประเมิน แต่เพราะไม่เข้าใจกระบวนการอุทธรณ์หรือเข้าใจถึงสิทธิในการต่อสู้ เลยต้องจ่ายเงินภาษีเพิ่มไป ท่านจึงมีดําริและแต่งตั้งให้ คุณกอพัฒน์ เจริญบรรพชน(Henry) เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาชุดนี้ คัดเลือกนักธุรกิจชาวไทย ผู้นําชุมชน มาให้คําปรึกษา ให้คําแนะนําถึงปัญหาต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นกับนักธุรกิจไทย เพื่อหาทางช่วยเหลือตลอดจนช่วยเหลือหาตัวแทนราชการมาให้การศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อระเบียบต่างๆ กับนักธุรกิจได้ ท่านยังได้ดําริที่จะอนุญาตให้คณะที่ปรึกษาเปิด Thai Website มาพ่วงจากเว็บไซต์ http://michellesteel.boe.ca.gov ของท่าน เพื่อให้คําแนะนําต่างๆ เป็นสื่อเชื่อมโยงนักธุรกิจไทยกับคณะกรรมการที่ปรึกษาชุดนี้ของท่าน เพื่อจะได้หาทางช่วยเหลือ

คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาของนักธุรกิจไทย-อเมริกัน ของ ฯพณฯ มิเชลล์ สตีล, Board Member, Third District, State Board of Equalization มีดังนี้


Thai Business Tax Advisory Committee คุณกอพัฒน์ เจริญบรรพชน นายกเทศมนตรี เมือง La Palma ประธานกรรมาธิการ
Thai Business Tax Advisory Committee Mr. Suthep Tieo สุเทพ เตียว, President of President Thai Cuisine

Thai Business Tax Advisory Committee Mr. Danai (Lek) Ngawjeenanand, ดนัย เงาจีนานันท์ (กำนันเล็ก), Owner of Thai Pan Cuisine
Thai Business Tax Advisory Committee Eddy Saroj Taengkaew, President of Thai American and Asian Alliance of San Diego

Thai Business Tax Advisory Committee คุณเอนก พลอยแสงงาม เจ้าของ Lax-C, สีลม, Thailand Plaza
Thai Business Tax Advisory Committee คุณสุทิน ทิวาศาสตร์ เจ้าของโรงแรมลินคอล์น พลาซ่า และห้องอาหาร Green Papaya

Thai Business Tax Advisory Committee คุณสมหมาย ปัทมคันธิน เจ้าของบริษัท Trend Setting Designs และประธานสภาหอการค้าไทย
Thai Business Tax Advisory Committee คุณสุเมธี ธีระมงคลกุล เจ้าของห้องอาหาร Royal Thai Cuisine 4 สาขา

Thai Business Tax Advisory Committee คุณคิด ฉัตรประภาชัย Committee Liaison ผู้ประสานงานของคณะกรรมาธิการ

Business Tax Advisory Alliances

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
Royal Thai Consulate General
www.thaiconsulatela.org
Tel. (323) 962-9574 Fax (323) 962-2128
สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้
P.O.Box 71841-ARCO, Los Angeles, CA 90071
Thaiclub07@yahoo.com
Tel. (310) 890-9245

Thai American Chamber of Commerce of California (TCCC)
6607 Atlantic Ave. Unit 46
Bell, CA 90201
Tel. (626) 571-TCCC (8222) Fax: (626) 571-8224
Email: Thaicalchamber@gmail.com
www.Thaicalchamber.org
กรมสรรพากรของแคลิฟอร์เนีย
Franchise Tax Board
www.ftb.ca.gov

ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย
Thai Community Development Center
www.thaicdc.org
Tel. (323) 468-2555 Fax (323) 461-4488
กรมสรรพากรกลาง
Internal Revenue Service
www.irs.gov

กรมแรงงาน
Employment Development Department
www.edd.ca.gov
กรมบัญชึกลาง
California State Controller, John Chiang
Unclaimed Property Search

กรมสาธารณสุข
LA County Public/Environmental Health
Administrative Headquarters:
County of Los Angeles Department of Public Health
Environmental Health
5050 Commerce Drive
Baldwin Park, California 91706
Tel. 888-700-9995
www.publichealth.lacounty.gov

วารสารไทยจากเสตทบอร์ด

Get Acrobat Reader

สํานักงานที่อยู่ในการดูแลของเขต 3

For Questions, Please Contact:
KEITH CHATPRAPACHAI, คิด ฉัตรประภาชัย
Phone: (310) 377-1032
Email : Keith.Chatprapachai@boe.ca.gov
เมือง (Irvine)
16715 Von Karman Avenue,
Suite 200
Irvine, CA 92606
(949) 440-3473
เมือง (Riverside)
3737 Main Street,
Suite 1000
Riverside, CA 92501
(951) 680-6400
เมือง (Rancho Mirage)
35-900 Bob Hope Drive,
Suite 280
Rancho Mirage, CA 92270
(760) 770-4828

เมือง (San Diego)
15015 Avenue of Science,
Suite 200
San Diego, California 92128
(858) 385-4700
เมือง (El Centro)
1550 West Main Street
El Centro, CA 92243
(760) 352-3431
สํานักงานของ ฯพณฯ มิเชลล์ ปาร์ค สตีล (Orange County)
16715 Von Karman Avenue,
Suite 200
Irvine, CA 92606
(949) 724-2578

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.boe.ca.gov/info/phone.htm