HOME
ภาษาไทย (Thai)
Español (Spanish)
한국어 (Korean)
中文 (Chinese)
California State
BOARD OF EQUALIZATION
DISTRICT 3
Michelle Steel
Vice Chair
A Voice for California Small Business

LỜI MỞ ĐẦU

A Welcoming smile from Michelle Steel

Cám ơn quý vị đã viếng thăm trang nhà của tôi trên mạng lưới Internet.  Tôi rất lấy làm vinh dự được đại diện cho hơn 8 triệu cư dân đang sinh sống tại miền Nam California bao gồm các quận hạt như Orange, San Diego, Riverside, Imperial, San Bernardino và Los Angeles.

Mong rằng qua trang nhà này, quý vị sẽ biết thêm về những công việc tôi đang làm tại địa phương cũng như trên Hội Đồng Thuế Vụ Tiểu Bang California.

Là vị dân cử đại diện cho quý vị trên Hội Đồng Thuế Vụ Tiểu Bang California, tôi luôn luôn đặt quyền lợi của người đóng thuế đi đầu và tin rằng họ là những người làm ăn chân thật.

Ngân sách của Tiểu Bang California phải được quân bình bằng cách bài trừ đi những phí phạm trong guồng máy chính quyền, chứ không nên quân bình trên lưng của người đóng thuế.  Đó là lý do tôi cam đoan sẽ chống lại những đề nghị tăng thuế được đưa ra trên Hội Đồng Thuế Vụ Tiểu Bang California.

Xin quý vị liên lạc với văn phòng của chúng tôi bất cứ lúc nào khi cần đến sự giúp đỡ về thuế vụ.

Một lần nữa cám ơn quý vị đã viếng thăm trang nhà của tôi!

Trân Trọng,

Michelle Steel's signature

MICHELLE STEELTIỂU SỬ

Đắc cử vào chức vụ Ủy Viên của Hội Đồng Thuế Vụ Tiểu Bang California vào cuối năm 2006, bà Michelle Steel là vị dân cử Mỹ gốc Đại Hàn cao cấp nhất toàn quốc Hoa Kỳ.  Là một thương gia thành công và một nhà tranh đấu cho người đóng thuế, bà Michelle Steel đại diện cho hơn 8 triệu cư dân đang sinh sống tại miền Nam California bao gồm những quận hạt như Orange, San Diego, Imperial, Riverside, San Bernardino và Los Angeles.

Chỉ trong năm đầu tiên trong công việc, bà Michelle Steel đã nhanh chóng chứng minh rằng mình là một trong những người tranh đấu hữu hiệu nhất cho người đóng thuế.  Bà Michelle Steel đã khám phá ra một lỗi lầm trong thủ tục thu thuế và sau cuộc điều tra do bà đề nghị, sở thuế đã hoàn trả lại $42 triệu Mỹ Kim cho 5,500 doanh nghiệp.

Trước khi nhậm chức, bà Michelle Steel là Chánh Văn Phòng cho ông Claude Parrish, người tiền nhiệm của bà cho chức vụ hiện tại.  Ngoài ra bà Michelle Steel cũng tích lủy những kinh nghiệm trong thời gian bà phục vụ trong những tổ chức chính quyền và bất vụ lợi như Văn Phòng Biện Lý Quận Cam, Ủy Ban Cố Vần Thuế Vụ California, Ủy Ban Cố Vấn Về Vấn Đề Á Châu Thái Bình Dương của Tòa Bạch Óc, Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế California và vài bộ môn xã hội, an ninh công cộng với quận hạt Los Angeles.

Ghi nhận được kinh nghiệm của bà Michelle Steel trong lãnh vực chính sách công cộng, Tổng Thống George W. Bush đã bổ nhiệm bà vào Ủy Ban Đạch Trách Về Cao Niên.  Bà cũng là đồng chủ tịch của ban vận đồng cho việc tái tranh cử của Thống Đốc Arnold Schwarzenegger.

Bà Michelle Steel đã dành hơn nữa cuộc đời làm việc cho cộng đồng của bà, bắt đầu khi lúc bà còn là một xướng ngôn viên của một đài phát thanh tại Hán Thành.  Ngoài ra bà Michelle Steel cũng là một tình nguyện viên cho vài tổ chức bất vụ lợi như Options House, một tổ chức giúp đở cho những trẻ em bỏ nhà ra đi, và nhóm Coalition of Brothers and Sisters, một chương trình dạy kèm sau giờ học cho học sinh gốc Phi Châu.

Lớn lên với nền giáo dục từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ, bà Michelle Steel có bằng cử nhân phân khoa Doanh Thương tại Đại Học Pepperdine University.  Bà và phu quân, ông Shawn Steel đang cư ngụ tại Palos Verdes, nơi mà họ đang nui dưởng hai cô con gái, Cheyenne, 21 tuổi, và Siobhan, 18 tuổi.

Các văn phòng Địa phương

Orange County
16715 Von Karman Avenue,
Suite 200
Irvine, CA 92606
(949) 724-2578

Sacramento
450 N Street, MIC: 77
Sacramento, CA 95814
(916) 445-5713

El Centro
1550 West Main Street
El Centro, CA 92243
(760) 352-3431

Irvine
16715 Von Karman Avenue,
Suite 200
Irvine, CA 92606
(949) 440-3473

Rancho Mirage
35-900 Bob Hope Drive,
Suite 280
Rancho Mirage, CA 92270
(760) 770-4828

Riverside
3737 Main Street,
Suite 1000
Riverside, CA 92501
(951) 680-6400

San Diego
15015 Avenue of Science,
Suite 200
San Diego, California 92128
(858) 385-4700