Chào mừng quý vị đến với Chương Trình Nối Rộng và Giáo Dục Nhiều Ngôn Ngữ của Board of Equalization (BOE). BOE rất vui lòng có khả năng để cung cấp nhiều ngôn ngữ, trong bốn ngôn ngữ lớn của chúng ta: tiếng Trung Hoa, Tiếng Việt, tiếng Hàn Quốc, và tiếng Tây Ban Nha.

BOE cũng đưa ra những công bố, những sự kiện, và giúp đỡ trong một số ngôn ngữ và cũng sẽ vui mừng để giúp đỡ trả lời những câu hỏi.