Hướng dẫn Thuế Cho Chủ Nhà hàng

Chúng tôi nhận thấy rằng việc hiểu các vấn đề thuế liên quan đến ngành của quý vị có thể tốn nhiều thời gian và phức tạp, và muốn giúp quý vị có được thông tin cần thiết để quý vị có thể tập trung khởi nghiệp và phát triển việc kinh doanh của mình.

Để giúp quý vị hiểu rõ hơn các nghĩa vụ thuế cụ thể cho ngành dịch vụ ăn uống, chúng tôi đã soạn ra hướng dẫn này.Cách Sử dụng Hướng dẫn Này

Inside the Restaurant

Mỗi phần của hướng dẫn này có chứa đựng thông tin quan trọng với việc kinh doanh của quý vị. Phần Bắt đầu cung cấp những nguồn lực quan trọng liên quan đến việc đăng ký, khai thuế, duy trì tài khoản và thông tin quan trọng khác mà quý vị cần.

Phần Các Chủ đề Ngành bao gồm nhiều chủ đề, mỗi chủ đề dưới dạng ngắn gọn có thể được mở rộng để cung cấp thông tin bao quát hơn nếu quý vị cần.

Cuối cùng, phần Nguồn lực cung cấp các liên kết đến nhiều thông tin phong phú, bao gồm các hội thảo trực tuyến, các mẫu và ấn phẩm, thông tin về pháp chế và quy định, và khả năng tiếp cận hỗ trợ trực tiếp từ các đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng thông tin trong đây có tính chất chung chung và không có ý thay thế bất kỳ luật hay quy định nào.Restaurant setting

Nếu Quý vị Cần Trợ giúp

Nếu vào bất cứ lúc nào quý vị cần hỗ trợ với các chủ đề có trong hướng dẫn này - hoặc với các chủ đề khác chúng tôi có thể chưa đưa vào đây – xin đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi qua điện thoại hoặc email để được hỗ trợ. Thông tin liên lạc và giờ hoạt động có sẵn trong phần Nguồn lực.

Nếu quý vị có đề xuất nhằm cải thiện hướng dẫn này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email.

Nhân viên BOE đang xây dựng đề xuất sửa đổi Quy định 1603 cho các thành viên Hội đồng được bầu xem xét nhằm làm rõ việc áp thuế cho tiền boa, tiền thưởng, và phí dịch vụ. Để nhận được bản sao của tài liệu thảo luận trong tương lai, bao gồm dự thảo quy định đề xuất, hãy yêu cầu được thêm vào danh sách các bên liên quan tại: btcinformationrequests@boe.ca.gov.

Bắt đầu

Nếu quý vị sở hữu một doanh nghiệp ở California, và quý vị dự kiến thực hiện các giao dịch bán hàng chịu thuế, quý vị phải đăng ký với chúng tôi để xin giấy phép bán hàng và khai thuế bán hàng và thuế sử dụng thường xuyên. Dù quý vị mới bắt đầu điều hành một nhà hàng hoặc đang phát triển việc kinh doanh hiện tại của mình, quý vị sẽ thấy những công cụ này có ích trong việc duy trì tài khoản của quý vị với chúng tôi.

Đăng ký

Đăng ký Trực tuyến — Đăng ký với chúng tôi để xin giấy phép bán hàng, hoặc thêm một địa điểm kinh doanh vào tài khoản hiện có.

Khai thuế và Thanh toán

Các Chủ đề Ngành

Khái niệm cơ bản

Thuế Bán hàng và Thuế Sử dụng Nói chung

Ở California, toàn bộ doanh số bán hàng đều phải chịu thuế trừ khi pháp luật quy định một trường hợp miễn thuế cụ thể. Trong hầu hết các trường hợp, doanh số chịu thuế là tài sản cá nhân hữu hình, mà pháp luật định nghĩa là một vật phẩm có thể nhìn thấy, cân, đo, cảm thấy, hoặc chạm vào được.

Với ngành dịch vụ nhà hàng, hầu hết doanh số chịu thuế sẽ là thực phẩm và đồ uống. Tuy nhiên, quý vị cũng có thể bị yêu cầu thu thuế bán hàng trên tiền boa bắt buộc, phí mang rượu đến nhà hàng, và phí vào cửa, bên cạnh những khoản khác.

Thuế sử dụng là một loại thuế đi đôi với thuế bán hàng California, và phải trả bất cứ khi nào quý vị mua các mặt hàng chịu thuế mà không trả thuế bán hàng California từ một nhà cung cấp ngoài tiểu bang để sử dụng trong California. Quý vị cũng phải trả thuế sử dụng cho các mặt hàng mà quý vị bỏ ra từ kho của mình và sử dụng ở California trong trường hợp quý vị không trả thuế khi quý vị mua các mặt hàng đó. Để trả thuế sử dụng, báo cáo giá mua của các mặt hàng chịu thuế dưới phần "Purchases Subject to Use Tax" ("Các Giao dịch mua hàng phải Chịu Thuế Sử dụng") trong tờ khai thuế bán hàng và thuế sử dụng của quý vị. Những giao dịch mua hàng này trở thành một phần của tổng số tiền phải chịu thuế.

Nếu quý vị tiêu thụ hoặc cho đi những mặt hàng chịu thuế không phải là thực phẩm như xô đa hay đồ uống có cồn quý vị đã mua mà chưa trả thuế bán hàng, quý vị phải trả khoản thuế sử dụng tương đương - thường bằng với thuế bán hàng - dựa trên giá mua của những mặt hàng này với quý vị.

Giấy phép Bán hàng

Hầu hết những người bán thực phẩm hoặc các mặt hàng chịu thuế khác ở California, dù là tạm thời, phải đăng ký với BOE để xin giấy phép bán hàng.

Đăng ký xin giấy phép bán hàng là miễn phí, mặc dù trong một số trường hợp có thể cần đặt cọc bảo đảm.

Nếu nhà hàng của quý vị có nhiều hơn một địa điểm, quý vị phải đăng ký mỗi địa điểm với chúng tôi.

Quý vị có thể đăng ký với Board of Equalization xin giấy phép bán hàng hoặc hợp nhất giấy phép bán hàng bằng dịch vụ đăng ký trực tuyến của chúng tôi.

Hãy chắc chắn cho chúng tôi biết về bất kỳ thay đổi nào về việc kinh doanh của quý vị, hoặc về địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ email của quý vị để chúng tôi có thể cập nhật hồ sơ của quý vị và thông báo cho quý vị về những thay đổi quan trọng về pháp luật, thuế suất, hoặc thủ tục. Quý vị có thể dễ dàng cập nhật thông tin tài khoản của mình bằng cách liên lạc với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi hoặc bất kỳ văn phòng sở tại nào của chúng tôi trên toàn tiểu bang. Thông tin liên lạc có sẵn trong phần Nguồn lực của hướng dẫn này.

Các Chủ đề Ngành Quan trọng

Toàn bộ Doanh số của Quý vị Có thể phải Chịu thuế (Quy tắc 80/80)

"Quy tắc 80/80" áp dụng khi hơn 80 phần trăm doanh số của quý vị là thực phẩm và hơn 80 phần trăm thực phẩm quý vị bán phải chịu thuế. Nếu quy tắc 80/80 áp dụng và quý vị không theo dõi riêng doanh số sản phẩm thực phẩm lạnh bán để mang đi, quý vị phải chịu trách nhiệm trả thuế cho 100 phần trăm doanh số của mình.

Nếu quy tắc 80/80 áp dụng cho việc kinh doanh của quý vị, quý vị có thể chọn hạch toán riêng doanh số sản phẩm thực phẩm lạnh để mang đi. Quý vị phải khai thuế và nộp thuế cho tất cả các thực phẩm và đồ uống bán để mang đi, trừ khi:

 • Giao dịch bán hàng này là không phải chịu thuế, hoặc
 • Quý vị chọn không khai thuế cho các giao dịch bán hàng để mang đi mặc dù các giao dịch bán hàng của quý vị thỏa mãn cả hai tiêu chí của quy tắc 80-80. Những giao dịch bán hàng này bao gồm:
 • Sản phẩm thực phẩm lạnh, và
 • Bánh nóng và đồ uống nóng được bán với mức giá riêng.

Doanh số của các sản phẩm phải được hạch toán riêng và được xác minh bằng giấy tờ, chẳng hạn như hóa đơn cho khách hàng và cuộn hóa đơn của máy tính tiền. Máy tính tiền phải có một chìa khóa riêng cho thực phẩm lạnh bán để mang đi hoặc một phương thức khác thể hiện những giao dịch bán hàng này. Nếu không có giấy tờ đầy đủ, 100 phần trăm doanh số của quý vị phải chịu thuế theo quy tắc 80/80.

Nếu quý vị mở một nhà hàng mới, thay đổi thực đơn hoặc cách phục vụ đồ ăn tại nhà hàng hiện tại của quý vị, quý vị có thể muốn đối chiếu với quy tắc 80/80.

Quy tắc 80/80 được áp dụng trên cơ sở theo từng địa điểm. Nếu quý vị có nhiều địa điểm, mỗi địa điểm phải được xem xét riêng.

Để biết thêm thông tin, xem ấn phẩm 22 của BOE, Ngành Dịch vụ Ăn Uống.

Thực phẩm Bán để Ăn tại Địa điểm Kinh doanh của Quý vị

Các giao dịch bán thực phẩm và đồ uống để ăn tại địa điểm kinh doanh của quý vị thường phải chịu thuế.

Quý vị có một địa điểm kinh doanh nơi khách hàng có thể ăn các đồ họ đã mua nếu:

 • Quý vị cung cấp bàn ghế hoặc quầy ăn uống, hoặc cung cấp khay, ly, chén đĩa, hoặc bộ đồ ăn khác; hoặc
 • Địa điểm của quý vị nằm trong trung tâm mua sắm và gần các cơ sở ăn uống được trung tâm mua sắm cung cấp. Trong ví dụ này, địa điểm của quý vị ở trong hoặc gần một sân ăn uống hoặc gần một khu vực nơi bàn ghế được cung cấp phục vụ ăn uống.

Đồ ăn và đồ uống được xem là phục vụ cho khách hàng nếu dự tính chúng sẽ được ăn ở địa điểm kinh doanh của quý vị hoặc nếu chúng được cung cấp trên hoặc trong, một hộp đựng cá nhân có thể trả lại mà khách hàng có thể ăn từ đó.

Để biết thêm thông tin, xem ấn phẩm 22 của BOE, Ngành Dịch vụ Ăn Uống.

Thực phẩm Bán Để mang đi

Trừ khi toàn bộ doanh số của quý vị đều phải chịu thuế theo quy tắc 80/80, doanh số sản phẩm thực phẩm lạnh được bán cho cá nhân để mang đi thường không phải chịu thuế.

Sản phẩm thực phẩm lạnh bao gồm bánh mì kẹp lạnh, sữa khuấy, sinh tố, kem, và sa lát lạnh, bên cạnh các sản phẩm khác. Thực phẩm lạnh được bán như là một phần của gói kết hợp, tùy thuộc vào các thành phần khác của gói, có thể phải chịu thuế.

Các giao dịch bán các sản phẩm thực phẩm nóng làm sẵn để mang đi phải chịu thuế, trừ khi được xem là sản phẩm nướng nóng.

Đồ uống nóng như cà phê và trà không phải chịu thuế nếu bán để mang đi, nhưng xô đa và đồ uống có cồn luôn phải chịu thuế.

Để biết thêm thông tin, xem ấn phẩm 22 của BOE, Ngành Dịch vụ Ăn Uống.

Giao Đồ ăn

Nếu quý vị thực hiện việc giao đồ ăn, chúng được xem là thực phẩm bán "để mang đi". Thực phẩm nóng làm sẵn phải chịu thuế bao gồm bất kỳ khoản phí giao hàng nào quý vị có thể tính.

Tuy nhiên, nếu sản phẩm thực phẩm không phải chịu thuế, chẳng hạn như bánh mì kẹp lạnh, thì phí giao hàng cũng không phải chịu thuế. Nếu quý vị tính một giá duy nhất cho sự kết hợp các mặt hàng thực phẩm cả nóng và lạnh, toàn bộ giá phải chịu thuế bao gồm bất kỳ khoản phí giao hàng được tính nào.

Quý vị không được xem là người cung cấp dịch vụ nấu ăn nếu quý vị bán thực phẩm để mang đi hoặc chỉ đơn thuần giao đồ ăn, tuy nhiên quý vị được xem là người cung cấp dịch vụ nấu ăn nếu quý vị phục vụ các bữa ăn, thực phẩm, hoặc đồ uống tại cơ ngơi của khách hàng, hoặc tại cơ ngơi được khách hàng cung cấp. Để biết thêm thông tin về việc áp thuế cho dịch vụ nấu ăn, xem Hướng dẫn Thuế cho Người cung cấp dịch vụ nấu ăn của chúng tôi.

Thực phẩm Nóng Làm sẵn

Thực phẩm làm nóng thường phải chịu thuế dù được bán để mang đi hoặc ăn tại nhà hàng của quý vị.

Một sản phẩm thực phẩm là nóng khi nó được làm nóng hơn nhiệt độ phòng, và vẫn được xem là nóng ngay cả sau khi đã nguội, vì nó được dự tính bán trong tình trạng làm nóng.

Ngoại lệ Đáng chú ý: Sản phẩm Nướng Nóng

Sản phẩm nướng nóng, chẳng hạn như bánh xoắn hoặc bánh sừng bò nướng nóng, bán để mang đi được miễn thuế bán hàng. Tuy nhiên, nếu bán trong một gói kết hợp với thực phẩm nóng làm sẵn hoặc với đồ uống nóng thì toàn bộ gói kết hợp phải chịu thuế. Sản phẩm nướng nóng mua để ăn tại nhà hàng của quý vị phải chịu thuế.

Để biết thêm thông tin, xem ấn phẩm 22 của BOE, Ngành Dịch vụ Ăn Uống.

Thực phẩm Lạnh

Các giao dịch bán sản phẩm thực phẩm lạnh cho khách hàng của quý vị để ăn tại nhà hàng của quý vị phải chịu thuế.

Trừ khi toàn bộ doanh số của quý vị phải chịu thuế theo quy tắc 80/80, doanh số sản phẩm thực phẩm lạnh của quý vị như bánh mì kẹp, sữa khuấy, sinh tố, sa lát, và kem thường không phải chịu thuế nếu bán để mang đi.

Thực phẩm lạnh được khách hàng của quý vị làm nóng trong lò vi sóng mà quý vị cung cấp được xem là thực phẩm lạnh bán để mang đi.

Để biết thêm thông tin, xem ấn phẩm 22 của BOE, Ngành Dịch vụ Ăn Uống.

Khi nào Tính Thuế Bán hàng

Các Gói Kết hợp

Khi quý vị bán hai mặt hàng thực phẩm hoặc nhiều hơn cùng trong một gói để mang đi ở một giá duy nhất, việc áp thuế tùy thuộc vào các thành phần của gói và việc có áp dụng quy tắc 80/80 cho việc kinh doanh của quý vị không.

Để chung thức ăn nóng hoặc đồ uống nóng trong một gói kết hợp thì toàn bộ gói phải chịu thuế.

Nếu quý vị bán một gói kết hợp để mang đi bao gồm thực phẩm lạnh và xô đa, số tiền giá bán xô đa phải chịu thuế.

Các giao dịch bán thực phẩm và đồ uống cho khách hàng của quý vị để ăn trong nhà hàng của quý vị luôn phải chịu thuế.

Để biết thêm thông tin, xem ấn phẩm 22 của BOE, Ngành Dịch vụ Ăn Uống.

Các Giao dịch bán hàng Không phải chịu thuế

Một số giao dịch bán hàng quý vị có thể thực hiện tại nhà hàng của quý vị không phải chịu thuế, chẳng hạn như các sản phẩm thực phẩm lạnh mà không phải để ăn tại nhà hàng của quý vị, bán hàng cho chính phủ Hoa Kỳ, hoặc bán hàng để bán lại.

Khi quý vị bán một sản phẩm thực phẩm lạnh không thích hợp để ăn tại nhà hàng của quý vị - vì nó cần phải rã đông hoặc nấu hoặc vì nó được bán dưới dạng kích thước thường không được tiêu thụ bởi một người duy nhất – quý vị không được tính thuế cho giao dịch bán hàng này. Ví dụ, một bánh pizza đông lạnh đòi hỏi khách hàng của quý vị phải nấu, và một quart salsa thường không phải là thứ mà khách hàng sẽ ăn tại các địa điểm.

Các giao dịch bán hàng quý vị thực hiện với chính phủ Hoa Kỳ không phải chịu thuế. Ngoài ra, các giao dịch bán các mặt hàng sẽ được bán lại không phải chịu thuế khi quý vị chấp nhận một giấy chứng nhận bán lại từ người mua các mặt hàng này.

Để biết thêm thông tin, xem ấn phẩm 22 của BOE, Ngành Dịch vụ Ăn Uống.

Phí Phục vụ Đồ ăn Khách hàng Tự cung cấp

Các khoản phí tính cho khách hàng của quý vị để phục vụ đồ ăn hay đồ uống mà họ cung cấp phải chịu thuế.

Ví dụ, khi một khách hàng cung cấp một con cá mà quý vị chế biến và phục vụ cho một khoản phí riêng, khoản phí đó phải được bao gồm trong tổng số tiền bán hàng chịu thuế. Tương tự, phí mang rượu đến nhà hàng cũng phải chịu thuế.

Để biết thêm thông tin, xem ấn phẩm 22 của BOE, Ngành Dịch vụ Ăn Uống.

Bữa ăn cho Nhân viên

Trong hầu hết các trường hợp, các khoản phí tính cho bữa ăn cho nhân viên của quý vị phải chịu thuế. Nếu quý vị cung cấp bữa ăn cho nhân viên của mình và tính một khoản phí nhất định cho những bữa ăn này, những khoản phí bữa ăn này phải chịu thuế và phải được báo cáo khi quý vị khai thuế bán hàng và thuế sử dụng. Các ví dụ sau đây được xem là các khoản phí chịu thuế:

 • Nhân viên trả quý vị tiền mặt cho bữa ăn mà họ ăn.
 • Quý vị giảm tiền lương của nhân viên để trả cho bữa ăn họ mà họ ăn.
 • Nhân viên của quý vị nhận được các bữa ăn thay vì tiền mặt để đưa mức lương của họ xuống mức lương pháp định tối thiểu.
 • Nhân viên của quý vị có lựa chọn được nhận tiền mặt cho các bữa ăn mà họ không ăn.

Để biết thêm thông tin, xem ấn phẩm 22 của BOE, Ngành Dịch vụ Ăn Uống.

Giảm giá, Tiền boa và Phí Không liên quan đến Thực phẩm

Phí Vào cửa và Doanh số bán Vé

Phí vào cửa mà khách hàng có thể được bù lại từ đồ ăn và đồ uống phải chịu thuế, dù khách hàng có thực sự được bù lại những khoản phí này hay không. Các khoản phí riêng chỉ để vào cửa hoặc mua vé vào một nơi phục vụ vui chơi giải trí không phải chịu thuế.

Để biết thêm thông tin, xem ấn phẩm 22 của BOE, Ngành Dịch vụ Ăn Uống.

Tiền boa

Tiền boa và tiền thưởng không bắt buộc thì không phải chịu thuế nếu chúng được phân phối cho nhân viên của quý vị. Tiền boa và tiền thưởng bắt buộc thì phải chịu thuế. Tiền boa và tiền thưởng gợi ý mà khách hàng của quý vị đồng ý trước khi cung cấp dịch vụ được xem là bắt buộc.

Nếu quý vị có một tuyên bố trên thực đơn của mình cho biết một khoản tiền thưởng sẽ được tính thêm cho các nhóm có nhiều hơn một số người nhất định, những khoản tiền thưởng này là bắt buộc và phải chịu thuế. Tương tự, nếu quý vị có một thỏa thuận tiêu chuẩn cho việc sử dụng phòng tiệc mà đề nghị một khoản tiền thưởng nhất định, và khách hàng của quý vị chấp nhận thỏa thuận này trước khi sử dụng phòng tiệc, khoản tiền thưởng này là bắt buộc.

Giữ lại thực đơn cũ là một cách tuyệt vời để ghi lại chính sách tiền boa của quý vị.

Để biết thêm thông tin, xem ấn phẩm 115 của BOE, Tiền boa, Tiền thưởng, và Phí Dịch vụ.

Nhân viên BOE đang xây dựng đề xuất sửa đổi Quy định 1603 cho các thành viên Hội đồng được bầu xem xét nhằm làm rõ việc áp thuế cho tiền boa, tiền thưởng, và phí dịch vụ. Để nhận được bản sao của tài liệu thảo luận trong tương lai, bao gồm dự thảo quy định đề xuất, hãy yêu cầu được thêm vào danh sách các bên liên quan tại: btcinformationrequests@boe.ca.gov.

Phiếu Giảm giá

Nếu quý vị chấp nhận phiếu giảm giá cho phép khách hàng của quý vị mua đồ ăn và đồ uống ở mức giá được giảm thì phải trả thuế cho số tiền quý vị nhận được trong giao dịch bán hàng này.

Ví dụ, nếu quý vị có chương trình khuyến mại "mua một tặng một" thì phải trả thuế cho tổng phí quý vị tính cho khách hàng, không bao gồm bất kỳ khoản tiền boa không bắt buộc nào.

Nếu quý vị nhận tiền từ một bên thứ ba dưới dạng bồi hoàn cho bất kỳ chương trình giảm giá nào thì số tiền đó được xem là một phần của doanh số gộp của quý vị và phải chịu thuế.

Ví dụ, nếu quý vị có một chương trình khuyến mại mà trong đó một khách hàng trình một phiếu giảm giá được hưởng hai bữa ăn với giá của một bữa, và một người tài trợ trả quý vị hai đô la cho mỗi phiếu giảm giá sử dụng thì áp thuế bán hàng cho tổng số tiền nhận được từ khách hàng cộng với hai đô la nhận được từ người tài trợ.

Một số công ty bên thứ ba, như Groupon™ hoặc LivingSocial™, cung cấp chương trình khuyến mại "khuyến mại của ngày" mà trong đó một khách hàng mua một phiếu giảm giá có thể được đổi lấy các mặt hàng ở mức giá được giảm. Trong những trường hợp này thì phải trả thuế bán hàng cho giá bán của quý vị cho khách hàng cộng với số tiền khách hàng trả cho phiếu giảm giá.

Để biết thêm thông tin về cách áp thuế bán hàng cho chương trình khuyến mại "khuyến mại của ngày", xem Thông báo Đặc biệt tháng 11 năm 2011, Áp Thuế Bán hàng cho các Công cụ Khuyến mại của Ngày.

Đồ ăn và Đồ uống Miễn phí

Nếu quý vị tiêu thụ hoặc cho đi thực phẩm, đồ uống không ga, hoặc đồ uống không cồn, quý vị không phải trả thuế cho chúng.

Nếu quý vị tiêu thụ hoặc cho đi những thứ không phải thực phẩm như xô đa hay đồ uống có cồn mà quý vị mua mà chưa trả thuế, quý vị phải trả một khoản thuế sử dụng - thường bằng với thuế bán hàng - dựa trên chi phí của những mặt hàng đó cho quý vị.

Quý vị rất nên lưu hồ sơ chính xác về bất kỳ mặt hàng nào mà quý vị tiêu thụ, cho đi, hoặc vứt bỏ.

Để biết thêm thông tin, xem ấn phẩm 22 của BOE, Ngành Dịch vụ Ăn Uống.

Thông tin Hữu ích Khác

Quy định Treo Biển báo

Nếu quý vị bán thực phẩm hoặc đồ uống ở mức giá bao gồm cả thuế, và muốn xin khấu trừ thuế bán hàng bao gồm trong tờ khai thuế, quý vị phải treo một biển báo tại các địa điểm nói rằng tất cả giá của các mặt hàng chịu thuế bao gồm phần hoàn lại thuế bán hàng được tính đến một phần ngàn đô la gần nhất.

Nếu quý vị bán thực phẩm hoặc đồ uống ở mức giá bao gồm cả thuế tại một số khu vực trong nhà hàng của quý vị - ví dụ như quầy bar - nhưng không phải tại những khu vực khác, chẳng hạn như tại khu vực ngồi chung, quý vị nên treo một biển báo nổi bật trong tất cả các khu vực phục vụ đồ ăn và đồ uống.

Để biết thêm thông tin, xem ấn phẩm 22 của BOE, Ngành Dịch vụ Ăn Uống.

Lưu sổ sách

Sau đây là một số hướng dẫn cơ bản có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề thuế bất ngờ.

 • Nếu nhà hàng của quý vị có một quầy bar, hãy đảm bảo lưu hồ sơ cho thấy các giao dịch mua hàng và bán hàng tách riêng khỏi các giao dịch mua hàng và bán hàng từ quầy bar.
 • Quý vị nên lưu một hồ sơ chính sách bằng văn bản của mình liên quan đến việc phục vụ đồ ăn và đồ uống miễn phí cho khách hàng và nhân viên cũng như một hồ sơ về đồ ăn và đồ uống miễn phí mà quý vị cung cấp.
 • Quý vị nên giữ bằng chứng về những thay đổi về giá hoặc các biến số khác trong các hoạt động định giá thông thường của mình.

Nếu quý vị thay đổi giá trong thực đơn của mình, ghi vào tài liệu của mình những thay đổi về giá này và ngày thay đổi. Quý vị nên giữ bất kỳ tài liệu nào, chẳng hạn như cuộn hóa đơn của máy tính tiền hoặc biên nhận, cho thấy những thay đổi về giá và ngày hiệu lực của những thay đổi về giá này.

Nếu nhà hàng của quý vị có một thời gian bán rượu giá rẻ, quý vị nên lưu hồ sơ các thực đơn và biển báo hiển thị ngày và giờ của thời gian bán rượu giá rẻ, và cuộn hóa đơn của máy thu tiền cho thấy các giao dịch bán hàng được thực hiện trong thời gian bán rượu giá rẻ.

Để biết thêm thông tin, xem ấn phẩm 22 của BOE, Ngành Dịch vụ Ăn Uống.

Chương trình Phần mềm và Thiết bị Xóa bỏ các Giao dịch bán hàng

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, bất cứ ai cố ý bán, mua, cài đặt, chuyển giao, hoặc sở hữu các chương trình phần mềm hoặc thiết bị được sử dụng để che dấu hoặc xóa bỏ các giao dịch bán hàng và làm sai lệch hồ sơ đều phạm tội hình sự.

Việc sử dụng các thiết bị này mang lại lợi thế cạnh tranh không công bằng so với các chủ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và trả đúng phần thuế và phí của họ. Người vi phạm có thể phải chịu tối đa ba năm tù trong trại giam của hạt, tiền phạt lên đến $10.000, và sẽ phải trả tất cả các khoản thuế giữ lại bất hợp pháp, bao gồm cả tiền phạt và tiền lãi.

Giám sát Hàng tồn kho

Chủ nhà hàng rất nên theo dõi giám sát hàng tồn kho của họ cẩn thận (ví dụ, lưu hồ sơ giao hàng, giữ hàng tồn rượu trong một nhà kho có khóa và lưu hồ sơ của các sản phẩm tồn kho hoặc loại bỏ) để giảm thiểu khả năng bị thẩm định thuế bổ sung.

Quý vị nên lưu hồ sơ các giao dịch mua để bán lại tách riêng khỏi hồ sơ vật tư và hàng hóa không để bán lại. Hồ sơ của quý vị cũng phải theo dõi chính xác hàng hóa trong kho kể từ khi mua đến khi bán hoặc sử dụng.

Việc giám sát hàng tồn kho nghiêm ngặt có thể giúp quý vị tiết kiệm tiền và giữ được khả năng cạnh tranh.

Để biết thêm thông tin, xem ấn phẩm 22 của BOE, Ngành Dịch vụ Ăn Uống.

Nếu Quý vị Thu Quá Nhiều Thuế

Nếu quý vị thu nhiều hơn số tiền thuế cần thiết cho một giao dịch bán hàng, số tiền thừa phải được trả lại cho khách hàng hoặc trả trực tiếp cho BOE.

Nếu quý vị hoàn lại số tiền thuế thừa đã thu cho khách hàng của mình, và đã trả số tiền đó cho BOE, quý vị có thể nộp yêu cầu hoàn lại tiền. Khi làm việc này, quý vị phải cung cấp cho chúng tôi bằng chứng về việc quý vị hoàn lại tiền cho khách hàng.

Bằng chứng cho thấy quý vị đã hoàn lại số tiền thuế thừa cho một khách hàng có thể ở dưới dạng một biên lai, một chi phiếu bị hủy, hoặc bằng chứng cho thấy khách hàng đó đã chọn nhận một số tín dụng với quý vị cho số tiền đang nghi vấn.

Nguồn lực

Cần biết thêm? Vào các liên kết dưới đây để biết thêm thông tin về các chủ đề trong hướng dẫn này, cũng như thông tin khác quý vị có thể thấy có ích:

Ba Nguồn lực Hàng đầu

Các Nguồn lực Cụ thể Khác về Nhà hàng

Ấn phẩm

Thông báo Đặc biệt và Điều luật

Quy định, Chú giải, và Hướng dẫn

Các Nguồn lực Hữu ích Khác

 • Thông tin Liên lạc — Một danh sách thông tin liên lạc BOE khi quý vị có thắc mắc và lo ngại.
 • Đăng ký nhận Cập nhật BOE — Ghi danh vào danh sách email của chúng tôi và nhận tin tức, bản tin, cập nhật về thuế và phí, chương trình họp với công chúng, và các thông báo khác mới nhất.
 • Video và Hướng dẫn Bằng Cách nào — Những nguồn lực này sẽ giúp quý vị tránh những sai lầm phổ biến, khai thuế trực tuyến, và nhiều hơn nữa.
 • Thuế suất Thành phố và Hạt — Danh sách thuế suất hiện tại và trong quá khứ.
 • Thông báo Đặc biệt — Thông báo đặc biệt BOE được phát hành bất cứ khi nào có thay đổi về luật, thuế suất, hoặc thủ tục BOE.
 • Dịch vụ Trực tuyến BOE — Tìm hiểu về các dịch vụ trực tuyến mà BOE cung cấp.
 • Xác minh Giấy phép hoặc Môn bài — Quý vị có thể sử dụng ứng dụng này để xác minh một giấy phép bán hàng, giấy phép bán lẻ sản phẩm Thuốc điếu và Thuốc lá, tài khoản E-waste, hoặc Tài khoản Phí Bảo dưỡng Bể Chứa Ngầm.
 • Văn phòng Sở tại BOE — Một danh sách toàn diện tất cả các văn phòng sở tại BOE và thông tin liên lạc.
 • Tìm Thành viên Hội đồng của Quý vị — Quý vị có thể sử dụng ứng dụng này để nhanh chóng xác định đại diện BOE được bầu của quý vị.
 • Nhận Bằng Văn bản! — Luật Thuế Bán hàng và Thuế Sử dụng có thể phức tạp, và quý vị nên nêu thắc mắc về thuế của mình bằng văn bản.
 • Biện hộ cho Quyền của Người trả thuế (Taxpayers' Rights Advocate, TRA) — Văn phòng TRA giúp người trả thuế khi họ không thể giải quyết một vấn đề qua các kênh thông thường, khi họ muốn có thông tin về thủ tục liên quan đến một tập hợp các trường hợp đặc thù, hoặc khi có hành vi vi phạm quyền rõ ràng.