Hướng dẫn về Thuế cho Người điều hành Trạm Xăng

Chúng tôi nhận ra rằng việc hiểu các vấn đề về thuế liên quan đến ngành của quý vị có thể tốn nhiều thời gian và phức tạp, và muốn giúp quý vị có được thông tin cần thiết để quý vị có thể tập trung vào việc bắt đầu và phát triển doanh nghiệp của mình.

Nhằm giúp quý vị hiểu rõ hơn về các nghĩa vụ thuế riêng cho chủ sở hữu và người điều hành trạm xăng, chúng tôi đã tạo ra tập hướng dẫn này.

Nếu doanh nghiệp của quý vị cũng sửa chữa hoặc bảo dưỡng ô tô, vui lòng xem tập hướng dẫn Ga ra Sửa chữa Ô tô của chúng tôi.Service Station

Cách Sử dụng Tập hướng dẫn Này

Mỗi phần của tập hướng dẫn này chứa thông tin quan trọng cho doanh nghiệp của quý vị. Phần Bắt đầu cung cấp các nguồn lực quan trọng liên quan đến việc đăng ký, nộp tờ khai thuế, duy trì tài khoản và thông tin quan trọng khác mà quý vị có thể cần.

Phần Các Chủ đề Ngành bao quát nhiều chủ đề dưới dạng ngắn gọn mà có thể được mở rộng để cung cấp thông tin chi tiết hơn.

Cuối cùng, phần Nguồn lực cung cấp các liên kết đến nhiều thông tin phong phú, bao gồm các hội thảo trên web, các mẫu và ấn phẩm, thông tin pháp luật và quy định, trang web của các cơ quan liên quan, và tiếp cận hỗ trợ trực tiếp từ các đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng thông tin được bao gồm có tính chất chung chung và không nhằm thay thế bất kỳ luật hoặc quy định nào.Service Station

Nếu Quý vị Cần Hỗ trợ

Nếu vào bất cứ lúc nào quý vị cần hỗ trợ với các chủ đề được bao gồm trong tập hướng dẫn này - hoặc với các chủ đề chúng tôi có thể chưa đưa vào đây - xin đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi qua điện thoại hoặc email. Thông tin liên lạc và giờ làm việc có sẵn trong phần Nguồn lực.

Nếu quý vị có đề xuất nhằm cải thiện tập hướng dẫn này, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email.

Bắt đầu

Nếu quý vị đang bắt đầu một doanh nghiệp tại California, và quý vị dự kiến sẽ thực hiện các giao dịch bán hàng chịu thuế, quý vị phải đăng ký với chúng tôi để xin giấy phép bán hàng để khai thuế bán hàng và sử dụng và nộp tờ khai thuế thường xuyên. Quý vị có thể phải đăng ký để xin các môn bài hoặc các tài khoản khác, và nộp các tờ khai thuế khác. Dưới đây là một số chương trình thuế/phí thường áp dụng cho người điều hành trạm xăng.


Chương trình Phí Bảo trì Bể chứa Ngầm

Nếu quý vị sở hữu một bể chứa ngầm (UST) để lưu trữ xăng, nhiên liệu diesel, dầu thải, dầu đốt, hoặc các sản phẩm dầu mỏ khác, ngay cả khi UST chỉ nằm dưới đất một phần, quý vị phải đăng ký với chúng tôi để xin tài khoản phí bảo trì UST và trả một khoản phí trên mỗi gallon sản phẩm dầu mỏ nằm trong một UST.

Quý vị có thể hợp nhất nhiều địa điểm trên một tờ khai thuế nếu quý vị là chủ sở hữu của các bể chứa ngầm tại nhiều địa điểm. Quý vị sẽ cần khai rõ từng địa điểm. Quý vị cũng phải có giấy phép do cơ quan thành phố hay quận tại địa phương của quý vị cấp. Để biết thêm thông tin về giấy phép địa phương, hãy vào trang web của Ủy ban Kiểm soát Nguồn Nước Tiểu bang (State Water Resources Control Board).

Trong hầu hết các trường hợp, nếu quý vị thuê một UST, quý vị không được xem là chủ sở hữu và không phải nộp phí. Tuy nhiên, chủ sở hữu có thể dàn xếp cho người điều hành khai các khoản phí thay mặt cho họ bằng cách hoàn thành mẫu Trả Phí bởi Người điều hành. Vui lòng liên lạc với BOE theo số 1-800-400-7115 để xác minh rằng có một tài khoản bể chứa ngầm cho địa điểm của quý vị và liệuquý vị có phải nộp phí hay không. Xem Ấn phẩm 88 hoặc vào trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin về chương trình UST.


Đạo luật Cấp phép cho Thuốc điếu và các Sản phẩm Thuốc lá

Quý vị phải đăng ký với chúng tôi để xin Giấy phép Bán lẻ Thuốc điếu và các Sản phẩm Thuốc lá nếu quý vị dự định bán lẻ thuốc điếu hoặc các sản phẩm thuốc lá. Tất cả các đơn xin mới phải được nộp cùng với một khoản phí xin giấy phép một lần là $100 cho mỗi địa điểm bán lẻ thuốc điếu hoặc các sản phẩm thuốc lá. Giấy phép có hiệu lực trong thời gian 12 tháng, không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao, và phải được gia hạn hàng năm miễn phí, miễn là được gia hạn kịp thời.
Phải dán tem thuế thuốc điếu và các sản phẩm thuốc lá của California trên mỗi gói thuốc điếu.

Để biết thêm thông tin, tải về Ấn phẩm 78, Bán Thuốc điếu và các Sản phẩm Thuốc lá tại California.

Chương trình Thuế Nhiên liệu Sử dụng

Thuế Nhiên liệu Sử dụng được áp dụng cho việc sử dụng một số nhiên liệu nhất định trên đường cao tốc của tiểu bang, chứ không áp dụng cho việc bán hoặc phân phối nhiên liệu. Nói chung, tất cả các loại nhiên liệu được sử dụng để chạy phương tiện cơ giới và không được định nghĩa là nhiên liệu cho phương tiện cơ giới (chủ yếu là xăng) hoặc nhiên liệu diesel sẽ bị đánh thuế theo Luật Thuế Nhiên liệu Sử dụng.

Thông thường quý vị phải đăng ký để xin Giấy phép Nhiên liệu Sử dụng cho Nhà cung cấp và thu thuế nhiên liệu sử dụng tại thời điểm bán, nếu quý vị bán và chuyển tải nhiên liệu sử dụng vào thùng xăng của một phương tiện cơ giới. Nhiên liệu Sử dụng bao gồm:

 • Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), propane và butane
 • Khí thiên nhiên hóa lỏng và khí nén thiên nhiên (LNG và CNG)
 • Kerosene
 • Cồn nhiên liệu như ethanol và methanol
 • Cồn nhiên liệu pha trộn với ít hơn 15% xăng, (ví dụ, E85)
 • Sản phẩm chưng cất
 • Dầu Đốt

Nhà cung cấp thường là người điều hành trạm dịch vụ bán lẻ, nhưng cũng bao gồm người sử dụng nhiên liệu bán lại cho người sử dụng khác. Những người bán nhiên liệu thông qua một cơ sở sử dụng khóa hoặc thẻ hoặc máy bơm tự phục vụ cũng được xem là nhà cung cấp.
Không phải mọi người bán lẻ nhiên liệu đều đủ điều kiện làm nhà cung cấp. Người chỉ cung cấp nhiên liệu cho phương tiện được đăng ký cho thuế suất cố định hàng năm không phải là nhà cung cấp. Tương tự như vậy, người chỉ bán nhiên liệu cho việc sử dụng không dành cho phương tiện, như người bán lẻ chỉ bán nhiên liệu để sưởi ấm trong nhà, nấu ăn, hoặc chiếu sáng không phải là nhà cung cấp.

Chương trình Thuế Nhiên liệu diesel

Nếu quý vị bán cho người mua cuối cùng, những người nông dân sử dụng nhiên liệu diesel cho các mục đích canh tác được miễn thuế và người điều hành xe buýt được miễn mà sử dụng nhiên liệu diesel trong các hoạt động xe buýt được miễn thuế, quý vị có thể đăng ký với chúng tôi để xin giấy phép Nhà cung cấp Cuối cùng. Là nhà cung cấp cuối cùng, quý vị có thể nộp yêu cầu xin hoàn thuế nhiên liệu diesel quý vị đã trả cho giao dịch mua nhiên liệu diesel mà quý vị bán cho người mua cuối cùng mà chưa thu tiền hoàn thuế nhiên liệu diesel. Mọi yêu cầu xin hoàn thuế cho giao dịch bán nhiên liệu diesel cho người sử dụng cuối cùng được miễn thuế phải được chứng minh bởi các chứng chỉ miễn thuế được chấp nhận với thiện ý. Các chứng chỉ này bao gồm BOE-231-DB, Chứng chỉ Hoạt động Xe buýt được MiễnBOE-608, Chứng chỉ Sử dụng cho mục đích Canh tác.

Đăng ký

Đăng ký Trực tuyến — Đăng ký với chúng tôi để xin giấy phép bán hàng và xin bất kỳ môn bài, giấy phép, hoặc tài khoản nào liệt kê ở trên, hoặc thêm một địa điểm kinh doanh vào tài khoản hiện có.

Khai thuế và Trả thuế

Thông báo về Thay đổi Kinh doanh — Cập nhật thông tin của quý vị bằng cách sử dụng các liên kết bên dưới và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi kinh doanh nào.

Các Chủ đề Ngành

Các Khái niệm Cơ bản

Thuế Bán hàng và Sử dụng Nói chung

Tại California, tất cả các giao dịch bán tài sản cá nhân hữu hình phải chịu thuế trừ khi pháp luật quy định được miễn thuế cụ thể. Tài sản cá nhân hữu hình được định nghĩa là một vật phẩm có thể nhìn thấy, cân, đo, cảm thấy, hay chạm vào.

Đối với trạm xăng, hầu hết các giao dịch bán hàng phải chịu thuế sẽ là giao dịch bán nhiên liệu. Tuy nhiên, thuế thường sẽ phải tính cho các vật phẩm không phải là nhiên liệu như thực phẩm nóng bán để mang đi, đồ uống có ga, thuốc điếu, và các vật phẩm khác bán tại địa điểm của quý vị. Nếu quý vị có thắc mắc về việc liệu một vật phẩm có phải chịu thuế hay không, quý vị có thể liên lạc với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1-800-400-7115.

Nếu quý vị tiêu thụ hoặc cho đi các vật phẩm chịu thuế quý vị mua mà chưa trả thuế bán hàng, quý vị nợ một khoản thuế sử dụng tương đương - có cùng thuế suất như thuế bán hàng - dựa trên chi phí của các vật phẩm này đối với quý vị.

Giấy phép Bán hàng

Hầu hết những người bán các vật phẩm hữu hình ở California phải đăng ký với BOE để xin giấy phép bán hàng. Việc đăng ký để xin giấy phép bán hàng là miễn phí, mặc dù trong một số trường hợp có thể phải có tiền đặt cọc. Nếu quý vị có nhiều địa điểm, quý vị có thể đăng ký mỗi địa điểm trong giấy phép chính của mình. Quý vị có thể đăng ký trực tuyến để xin giấy phép bán hàng hoặc giấy phép bán hàng hợp nhất bằng dịch vụ đăng ký trực tuyến của chúng tôi.

Hãy đảm bảo cho chúng tôi biết về bất kỳ thay đổi nào đối với doanh nghiệp của quý vị, hoặc đối với địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ email của quý vị để chúng tôi có thể cập nhật hồ sơ của quý vị và thông báo những thay đổi quan trọng về pháp luật, thuế suất hoặc thủ tục cho quý vị. Có thể xem mẫu yêu cầu thay đổi doanh nghiệp trên thanh Bắt đầu hoặc quý vị có thể liên lạc với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1-800-400-7115 hoặc tại bất kỳ văn phòng địa phương nào của chúng tôi trên toàn tiểu bang. Thông tin liên lạc có sẵn trong phần Nguồn lực của tập hướng dẫn này.

Áp dụng Thuế Bán hàng cho Giao dịch bán Nhiên liệu

Xăng (Nhiên liệu cho Phương tiện Cơ giới)

Giao dịch bán xăng phải chịu thuế trừ khi pháp luật quy định được miễn thuế cụ thể.

Thông thường, giá mỗi gallon quý vị hiển thị bao gồm tất cả các khoản thuế kể cả thuế tiêu thụ của liên bang và tiểu bang, và thuế bán hàng, kể cả bất kỳ thuế địa phương và thuế quận nào có hiệu lực tại địa điểm bán nhiên liệu.

Thuế suất bán hàng được áp dụng cho giá xăng sau khi đã cộng thuế tiêu thụ của liên bang và tiểu bang.

Quý vị phải trưng bày một biển báo liệt kê các khoản thuế nhiên liệu của tiểu bang và liên bang áp dụng cho giao dịch bán xăng của mình.

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2010, các giao dịch bán xăng được miễn phần thuế bán hàng và sử dụng của tiểu bang. Thuế tiêu thụ đánh vào xăng có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm vào ngày 1 tháng 7 hàng năm. (Xem các liên kết về thuế suất để biết thuế suất hiện tại.)

Nhiên liệu Diesel

Các giao dịch bán nhiên liệu diesel phải chịu thuế trừ khi pháp luật quy định được miễn thuế cụ thể.

Thông thường, giá mỗi gallon quý vị hiển thị bao gồm tất cả các khoản thuế kể cả thuế tiêu thụ của liên bang và tiểu bang, và thuế bán hàng, kể cả bất kỳ thuế địa phương và thuế quận nào có hiệu lực tại địa điểm bán nhiên liệu.

Thuế suất bán hàng được áp dụng cho giá nhiên liệu diesel sau khi đã cộng thuế tiêu thụ của liên bang nhưng trước khi cộng thuế tiêu thụ của tiểu bang.

Quý vị phải trưng bày một biển báo liệt kê các khoản thuế nhiên liệu của tiểu bang và liên bang áp dụng cho giao dịch bán nhiên liệu diesel của mình.

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2010, thuế suất bán hàng và sử dụng đối với nhiên liệu diesel được tăng lên. Thuế tiêu thụ đánh vào nhiên liệu diesel có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm vào ngày 1 tháng 7 hàng năm.

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2011, có một thuế suất bổ sung trên thuế suất bán hàng trên toàn tiểu bang và thuế quận áp dụng cho giao dịch bán nhiên liệu diesel. Trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014, thuế suất bổ sung là 1,94 phần trăm. Thuế suất bổ sung sẽ là 1,75 phần trăm có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2014. (Xem các liên kết về Thuế Suất bên dưới để biết thuế suất hiện tại.)

Nhiên liệu Diesel Nhuộm

Nếu quý vị bán nhiên liệu diesel nhuộm, quý vị phải cung cấp thông báo cho khách hàng của mình nói rõ: "Nhiên liệu diesel nhuộm, chỉ sử dụng cho mục đích không phải chịu thuế, sẽ bị phạt nếu sử dụng cho mục đích phải chịu thuế."

Thông báo này phải được dán trên bề mặt của bất kỳ máy bơm nào cung cấp nhiên liệu diesel nhuộm sao cho người sử dụng máy bơm dễ dàng nhìn thấy.

Thông báo này phải xuất hiện trên tất cả các giấy tờ chuyển hàng, vận đơn, và hóa đơn bao gồm giao dịch bán nhiên liệu diesel nhuộm.

Nếu quý vị bán nhiên liệu diesel nhuộm, giao dịch này không phải chịu thuế suất bán hàng và sử dụng bổ sung áp dụng cho giao dịch bán nhiên liệu diesel.

Nhiên liệu Sử dụng

Khí Dầu mỏ Hóa lỏng (LPG) thường phải chịu thuế, tuy nhiên một số giao dịch bán hàng nhất định không phải chịu thuế nếu quý vị bán cho một người đủ điều kiện và có được chứng chỉ miễn thuế LPG. Có thể xem Thuế suất LPG hiện tại trên trang web của chúng tôi.

Giao dịch bán LPG không phải chịu thuế khi LPG được chuyển tải trực tiếp vào một bể nằm ở nơi cư trú chính có sức chứa ít nhất là 30 gallon và LPG được bán để sử dụng cho một trong các hoạt động này:

 • Sử dụng cho hộ gia đình ở nơi cư trú chính không kết nối với ống dẫn khí đốt hoặc nguồn điện chính.
 • Một số mục đích sử dụng nhất định trong sản xuất thương mại hoặc thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp hoặc làm vườn.

Trả trước Thuế Bán hàng

Quý vị phải trả một khoản trả trước thuế bán hàng đối với xăng, nhiên liệu diesel, và nhiên liệu cho máy bay phản lực quý vị mua để bán cho khách hàng của mình.

Quý vị phải giữ lại tất cả tài liệu chứng minh, chẳng hạn như hoá đơn, biên lai, hoặc tài liệu mua hàng khác. Quý vị sẽ yêu cầu một khoản tín dụng trong Biểu G khi nộp trực tuyến tờ khai thuế bán hàng và sử dụng của quý vị và có thể phải chứng minh tín dụng của quý vị khi yêu cầu. Các khoản tín dụng không được chứng minh sẽ không được cho phép.

Thuế suất bán hàng trả trước có thể được sửa đổi khi cần. Mọi người trả thuế sẽ được thông báo một cách thích đáng về bất kỳ thay đổi nào, do đó quan trọng là quý vị phải cập nhật thông tin liên lạc của mình với BOE.

Có thể xem thuế suất bán hàng hiện tại (không bao gồm thuế địa phương) và mức trả trước cho nhiên liệu trên trang web của chúng tôi.

Miễn Thuế Bán hàng

Một số ngành nhất định, như nông nghiệp, người điều hành xe buýt, và Chính phủ Hoa Kỳ được miễn thuế bán hàng cho nhiên liệu.

Giao dịch bán nhiên liệu không phải chịu thuế phổ biến nhất là bán cho Chính phủ Hoa Kỳ. Quý vị phải có được tất cả các tài liệu đặt mua hàng của chính phủ để chứng minh được miễn thuế. Nhân viên Chính phủ Hoa Kỳ phải thanh toán bằng thẻ tín dụng được chính phủ ban hành hoặc chi phiếu được Chính phủ Hoa Kỳ ban hành để đủ điều kiện được miễn thuế. Quý vị nên giữ lại các tài liệu thanh toán với hồ sơ của mình.

Một trường hợp được miễn thuế khác là từ phần quỹ thường tiểu bang của thuế suất khi nhiên liệu diesel được mua cho các hoạt động canh tác và chế biến thực phẩm. Quý vị phải giữ các chứng chỉ miễn thuế trong hồ sơ để chứng minh cho các giao dịch bán hàng này. Để biết mức miễn thuế một phần hiện tại và để xem một mẫu chứng chỉ miễn thuế, vui lòng xem:

Rửa Xe

Khi dịch vụ rửa xe "miễn phí" được cung cấp khi mua một số gallon nhiên liệu nhất định, toàn bộ giao dịch bán nhiên liệu này phải chịu thuế và rửa xe được xem là một dịch vụ không phải chịu thuế được cung cấp cùng với giao dịch bán hàng.

Khi dịch vụ rửa xe được cung cấp ở mức giá giảm khi mua một số gallon nhiên liệu nhất định, phí rửa xe là một giao dịch bán hàng không phải chịu thuế.

Khi dịch vụ rửa xe được cung cấp  ở mức giá cố định nhưng giảm chi phí nhiên liệu, mức giá giảm được chấp nhận là giá bán nhiên liệu.

Dịch vụ Tiếp nhiên liệu cho Người Khuyết tật

Người bán lẻ nhiên liệu cho phương tiện cơ giới phải cung cấp dịch vụ tiếp nhiên liệu cho khách hàng khuyết tật.

Tuy nhiên, không bắt buộc phải có dịch vụ này vào bất kỳ lúc nào khi một trong các điều sau đây áp dụng:

 • Chỉ có một nhân viên làm nhiệm vụ
 • Chỉ có hai nhân viên làm nhiệm vụ và một trong số họ được phân công chỉ chuẩn bị thực phẩm.

Quý vị phải đăng thông báo ở nơi dễ nhìn thấy nói rõ người khuyết tật có thể yêu cầu dịch vụ tiếp nhiên liệu mà không bị tính phí nhiều hơn giá nhiên liệu tự phục vụ và, nếu có, bất kỳ giới hạn nào về thời gian mà dịch vụ có thể có sẵn. Để biết thêm thông tin về việc cung cấp dịch vụ tiếp nhiên liệu cho người khuyết tật, quý vị có thể gọi cho Mạng lưới Công nghệ Hỗ trợ theo số 1-800-390-2699.

Giao dịch bán hàng hóa Không phải là Nhiên liệu

Thuốc điếu và các Sản phẩm Thuốc lá

Người bán lẻ thuốc điếu và các sản phẩm thuốc lá phải có Giấy phép Bán lẻ Thuốc điếu và các Sản phẩm Thuốc lá của California trước khi mua hoặc bán thuốc điếu hoặc các sản phẩm thuốc lá. Quý vị phải có được giấy phép này bên cạnh giấy phép bán hàng của mình, và gia hạn giấy phép này hàng năm. Tất cả các đơn xin mới phải được nộp cùng với  một khoản phí xin giấy phép một lần là một trăm đô la ($100) cho mỗi địa điểm bán lẻ thuốc điếu hoặc các sản phẩm thuốc lá.

 • Quý vị phải có giấy phép cho mỗi địa điểm bán thuốc điếu hoặc các sản phẩm thuốc lá. Giấy phép phải được dán ở nơi mọi người có thể nhìn thấy.
 • Quý vị phải giữ lại hóa đơn mua hàng tại mỗi địa điểm được cấp phép trong ít nhất là một năm kể từ ngày mua.
 • Là nhà bán lẻ, quý vị phải mua thuốc điếu và các sản phẩm thuốc lá từ một nhà phân phối hoặc người bán sỉ được California cấp phép (hoặc có được giấy phép phân phối hoặc bán sỉ như nêu bên dưới).
 • Nếu quý vị mua thuốc điếu hoặc các sản phẩm thuốc lá từ một nhà cung ứng ngoài tiểu bang không có Giấy phép Thuốc điếu và các Sản phẩm Thuốc lá của California, quý vị phải xin giấy phép phân phối bên cạnh giấy phép bán lẻ, và nộp thuế thuốc điếu và thuốc lá California trực tiếp cho tiểu bang.
 • Nếu quý vị bán thuốc điếu hoặc các sản phẩm thuốc lá đã trả thuế để bán lại, quý vị phải xin giấy phép bán sỉ bên cạnh giấy phép bán lẻ.
 • Để biết thêm thông tin xem ấn phẩm 93, Thuế Thuốc điếu và các Sản phẩm Thuốc lá.

Quý vị có thể nộp đơn trực tuyến xin giấy phép thuốc điếu và các sản phẩm thuốc lá bằng dịch vụ đăng ký trực tuyến của chúng tôi hoặc tại bất kỳ văn phòng địa phương nào của BOE. Xem thanh Nguồn lực để thấy liên kết đến các văn phòng địa phương của chúng tôi.

Chuyển Sản phẩm Giữa các Cửa hàng

Nếu quý vị sở hữu nhiều hơn một cửa hàng và có giấy phép cần thiết cho mỗi địa điểm, quý vị có thể được phép chuyển thuốc điếu và các sản phẩm thuốc lá giữa các cửa hàng, trong các trường hợp cụ thể. Khi chuyển thuốc điếu và các sản phẩm thuốc lá, hồ sơ chuyển sản phẩm rõ ràng và bản sao của hóa đơn mua hàng gốc phải được lưu giữ tại mỗi địa điểm liên quan đến việc chuyển sản phẩm.

Các hồ sơ chuyển sản phẩm phải được chuẩn bị tại thời điểm chuyển sản phẩm và phải bao gồm địa chỉ và số giấy phép của mỗi địa điểm bán lẻ, ngày trên hóa đơn mua hàng, số hóa đơn mua hàng, tên nhà cung ứng trên hóa đơn, nhãn hiệu, loại bao bì, hương vị, và hoặc loại sản phẩm, và số lượng vật phẩm được chuyển.

Quý vị phải cung cấp tài liệu chứng minh này theo yêu cầu của nhân viên BOE hoặc cơ quan chấp pháp.

Để biết thêm thông tin về các quy định cấp phép cho người bán thuốc điếu và các sản phẩm thuốc lá, xem ấn phẩm 78 của BOE, Bán Thuốc điếu và các Sản phẩm Thuốc lá tại California. Quý vị cũng có thể tham gia một lớp học về thuốc lá cho người bán lẻ hoặc xem hội thảo trực tuyến về thuốc lá của chúng tôi.

Mua Xuống Thuốc điếu

Nếu một nhà sản xuất hoặc nhà phân phối thuốc điếu cung cấp khuyến mãi "mua xuống", trong đó quý vị đồng ý bán một số loại thuốc điếu nhất định ở mức giá giảm và nhận được thù lao từ nhà sản xuất hoặc nhà phân phối, thuế bán hàng áp dụng cho tổng số tiền nhận được từ khách hàng cộng với bất kỳ khoản tiền nào nhận được từ nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem ấn phẩm 113 của BOE, Giảm giá, Phiếu giảm giá, và Chiết khấu, hoặc Quy định 1671.1, Giảm giá, Phiếu giảm giá, Chiết khấu, và các Ưu đãi khác.

Giao dịch bán hàng Phải chịu thuế

Dưới đây là bản tóm tắt các vật phẩm không phải là nhiên liệu phải chịu thuế thường bán tại trạm xăng. Bản tóm tắt này không bao gồm tất cả các vật phẩm. Nếu quý vị có thắc mắc về một sản phẩm không được liệt kê ở đây, quý vị có thể liên lạc với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1-800-400-7115.

 • Đồ uống có cồn
 • Nước có ga và nước xô đa
 • Đá lạnh
 • Các Sản phẩm Thuốc lá
 • Hầu hết các thực phẩm làm sẵn nóng (Xem Thực phẩm Làm sẵn Nóng trong tập hướng dẫn này)
 • Thuốc mua không cần toa
 • Sách, báo, và tạp chí
 • Các vật phẩm không phải là thực phẩm hoặc đồ uống khác như vật tư ô tô, thiếp chúc mừng, v.v...

Giao dịch bán hàng Không phải chịu thuế

Dưới đây là bản tóm tắt các vật phẩm không phải chịu thuế thường bán tại trạm xăng. Bản tóm tắt này không bao gồm tất cả các vật phẩm. Nếu quý vị có thắc mắc về một sản phẩm không được liệt kê ở đây, quý vị có thể liên lạc với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1-800-400-7115.

 • Sữa
 • Kem lạnh
 • Trái cây và rau củ
 • Khoai tây chiên lát mỏng và bánh quy giòn
 • Thịt nguội
 • Kẹo
 • Bánh kẹp lạnh bán để mang đi
 • Đồ uống không ga, không cồn như nước và nước trái cây.

Giá trị Hoàn trả California (CRV)

Nói chung, nếu quý vị bán đồ uống phải chịu thuế, thuế cũng áp dụng cho các khoản phí riêng cho CRV. Số tiền chịu thuế là giá bán kết hợp đồ uống, đồ chứa, và CRV.

Nếu quý vị đóng chai, sản xuất, nhập khẩu hoặc bán đồ uống tại California, quý vị có thể cần đăng ký với CalRecycle theo Đạo luật Tái chế Đồ chứa Đồ uống và Giảm Rác thải của California. Liên lạc với bộ phận đăng ký của CalRecycle để đăng ký.

Lưu ý: Chương trình CRV được CalRecycle quản lý. Thắc mắc về phí phải được chuyển đến họ. Tập hướng dẫn này chỉ bao gồm cách áp dụng thuế bán hàng cho các khoản phí CRV.

Để biết thêm thông tin về phí CRV, vào trang Tái chế Đồ chứa Đồ uống của CalRecycle

Thực phẩm Làm sẵn Nóng

Thực phẩm được làm nóng thường phải chịu thuế bất kể được bán để mang đi hoặc được tiêu thụ tại cơ ngơi cửa hàng của quý vị.

Một sản phẩm thực phẩm là nóng khi nó được làm nóng hơn nhiệt độ phòng, và vẫn được xem là nóng ngay cả sau khi đã nguội, vì nó được dự kiến bán trong tình trạng làm nóng.

Ngoại lệ Đáng chú ý: Thực phẩm được Nướng Nóng

Thực phẩm được nướng nóng, như bánh quy xoắn hoặc bánh sừng bò được nướng nóng, bán để mang đi được miễn thuế bán hàng. Tuy nhiên nếu bán trong gói kết hợp với thực phẩm làm sẵn nóng hoặc với đồ uống nóng thì toàn bộ gói kết hợp phải chịu thuế.

Thực phẩm Làm nóng trong Lò Vi sóng

Nếu quý vị bán một sản phẩm thực phẩm thông thường được miễn thuế - như bánh burrito đông lạnh, sản phẩm này có thể phải chịu thuế nếu được làm nóng trong lò vi sóng trước khi bán. Nơi đặt lò vi sóng là yếu tố quyết định trong việc giao dịch bán hàng có phải chịu thuế hay không:

 • Nếu khách hàng của quý vị có thể tiếp cận lò vi sóng thì coi như là thực phẩm không được bán trong tình trạng làm nóng và lò vi sóng được cung cấp như là một tiện ích cho khách hàng của quý vị, những người có thể chọn làm nóng sản phẩm.
 • Nếu lò vi sóng ở phía sau quầy thu ngân thì coi như là thực phẩm được bán trong tình trạng làm nóng, và do đó phải chịu thuế.

Báo và Tạp chí

Báo, tạp chí, và ấn phẩm định kỳ khác mà quý vị bán cho khách hàng của mình phải chịu thuế.

Báo, tạp chí, và ấn phẩm định kỳ khác mà quý vị cung cấp miễn phí không phải chịu thuế. Nếu quý vị yêu cầu trả tiền hoặc đề nghị quyên tiền cho các vật phẩm này, nhưng không bắt buộc trả tiền hoặc quyên tiền, quý vị được xem là cung cấp các vật phẩm này miễn phí.

Bán Xổ số

Giao dịch bán vé cho trò chơi xổ số California không phải chịu thuế, và quý vị không được tính chung các giao dịch này vào tờ khai thuế bán hàng và sử dụng của quý vị như một phần của tổng doanh thu.

Xin nhớ rằng, điều quan trọng là phải giữ biên lai của quý vị cho các giao dịch bán hàng không phải chịu thuế – như vé số – tách biệt với biên lai cho các giao dịch bán hàng phải chịu thuế.

Ghi lại Chính xác các Giao dịch bán hàng của Quý vị

Có nhiều cách khác nhau để ghi lại các giao dịch bán hàng của quý vị. Hai phương pháp phổ biến nhất là vòng khóa và máy quét. Người bán lẻ sử dụng máy quét có xu hướng có tỷ lệ lỗi thấp hơn người bán lẻ sử dụng phương pháp vòng khóa để ghi lại giao dịch bán hàng.

Nếu quý vị đang sử dụng máy quét, hãy đảm bảo lập trình máy quét sao cho các vật phẩm quý vị bán được quét chính xác là phải chịu thuế hoặc không phải chịu thuế.

Chương trình Phần mềm và Thiết bị Giấu diếm Giao dịch bán hàng

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, bất kỳ ai cố ý bán, mua, cài đặt, chuyển nhượng hoặc sở hữu các chương trình phần mềm hoặc thiết bị được sử dụng để giấu diếm hoặc xóa bỏ giao dịch bán hàng và làm sai lệch hồ sơ đều phạm tội.

Việc sử dụng các thiết bị này mang lại lợi thế cạnh tranh không công bằng so với các chủ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và trả phần thuế và phí công bằng của họ. Người vi phạm có thể bị phạt tù tối đa ba năm trong nhà tù của quận, phạt tiền lên đến $10.000, và sẽ phải trả tất cả các khoản thuế đã giữ lại bất hợp pháp, bao gồm cả tiền phạt và tiền lãi.

Giao dịch mua hàng

Vật phẩm mua để bán lại

Khi quý vị phát hành chứng chỉ bán lại để mua các vật phẩm phải chịu thuế để bán lại, quý vị không phải trả thuế bán hàng tại thời điểm mua. Thay vào đó, thuế bán hàng áp dụng khi quý vị bán lẻ các vật phẩm này.

Nếu quý vị mua một vật phẩm có chứng chỉ bán lại và sử dụng nó, quý vị nợ BOE thuế sử dụng - ở thuế suất tương tự như thuế bán hàng tại địa điểm sử dụng.

Vật tư, Thiết bị, và các Chi phí Kinh doanh khác

Các vật phẩm quý vị mua để sử dụng trong doanh nghiệp của mình (kệ trưng bày, tư liệu quảng cáo, vật tư sổ sách và bảo trì, thiết bị lưu trữ, và thiết bị làm lạnh, v.v...) phải chịu thuế tại thời điểm mua hàng.

Thông thường các vật phẩm này được mua từ các nhà cung ứng địa phương, người cộng và khai thuế bán hàng. Tuy nhiên, nếu quý vị mua thiết bị hoặc vật tư từ một người bán ngoài tiểu bang, giao dịch này phải chịu thuế sử dụng (xem thuế sử dụng bên dưới).

Nếu người bán ngoài tiểu bang không tính thuế sử dụng California, quý vị phải khai giá mua trên tờ khai thuế của mình (dưới "Giao dịch mua hàng Phải chịu Thuế Sử dụng").

Lưu ý: Vật tư bao bì và đóng gói được sử dụng để bọc hàng hóa hoặc túi mà quý vị đựng những vật phẩm bán cho khách hàng của mình có thể được mua để bán lại. Tuy nhiên mọi giao dịch mua vật tư khác thường phải chịu thuế.

Thuế Sử dụng

Nếu quý vị mua tài sản phải chịu thuế mà chưa trả thuế California và sử dụng tài sản cho mục đích khác không phải là để bán lại thì quý vị còn nợ thuế sử dụng. Ví dụ, nếu quý vị phát hành chứng chỉ bán lại để mua nước xô đa nhưng lại đem cho hoặc tiêu thụ thì quý vị nợ thuế sử dụng dựa trên giá mua nước xô đa.

Thuế suất sử dụng cũng bằng với thuế suất bán hàng có hiệu lực tại địa điểm sử dụng.

Để trả thuế sử dụng, khai giá bán các vật phẩm chịu thuế dưới "Giao dịch mua hàng Phải chịu Thuế Sử dụng" ("Purchases Subject to Use Tax") trên tờ khai thuế bán hàng và sử dụng của quý vị. Các giao dịch mua hàng này trở thành một phần của tổng số tiền phải chịu thuế.

Kiểm soát Hàng tồn kho

Kiểm soát Hàng tồn kho

Việc lưu giữ sổ sách và hồ sơ tốt sẽ giúp quý vị phát hiện sớm bất kỳ mất mát nào. Chúng tôi khuyên quý vị nên:

 • Lưu giữ hồ sơ của tất cả hàng hóa ra khỏi kho.
 • Giữ hồ sơ chính xác và hoàn chỉnh về các giao dịch bán hàng và mua hàng.
 • Kiểm kho thực tế ít nhất mỗi năm một lần.
 • Trong giai đoạn giữa các lần kiểm kho, tính toán chi phí hàng hóa bán ra, cộng thêm phần trăm ​​tăng giá dự kiến, và trừ đi các khoản giảm giá cho khoảng thời gian liên quan. Con số tính toán của quý vị phải rất sát với doanh số thực hiện của cùng kỳ năm trước.
 • Đảm bảo rằng hồ sơ các giao dịch mua hàng để bán lại của quý vị là chính xác và hoàn chỉnh và không bao gồm vật tư hoặc các vật phẩm khác không phải để bán lại.
 • Theo dõi giao dịch mua nhiên liệu của quý vị tách biệt với các giao dịch mua hàng khác.

Các loại Mất mát Hàng tồn kho Phổ biến

Chú ý các loại mất mát sau đây:

 • Nhân viên biển thủ tiền và che đậy bằng cách không ghi lại giao dịch bán hàng hoặc ghi lại giao dịch với số tiền ít hơn.
 • Hàng hóa bị đánh cắp bởi nhân viên, nhóm làm vệ sinh, hoặc những người khác có thể vào cửa hàng.
 • Giao thiếu hàng hoặc người giao hàng ăn cắp hàng.
 • Khách hàng ăn cắp.

Lưu ý: tiền mặt bị trộm cắp không được khấu trừ cho mục đích thuế bán hàng vì thuế được tính bằng doanh số.

Nguồn lực

Cần biết thêm? Vào các liên kết bên dưới để biết thêm thông tin về các chủ đề trong tập hướng dẫn này, cũng như thông tin khác mà quý vị có thể thấy có ích:

Ba Nguồn lực Hàng đầu

Các Ấn phẩm và Quy định Liên quan

 • Ấn phẩm 12, Thuế Nhiên liệu Sử dụng California– Hướng dẫn cho Nhà cung cấp và Người sử dụng
 • Ấn phẩm 31, Cửa hàng Tạp phẩm
 • Ấn phẩm 78, Bán Thuốc điếu và các Sản phẩm Thuốc lá tại California
 • Ấn phẩm 152, Kiểm tra Thuốc điếu và Sản phẩm Thuốc lá
 • Quy định 1590, Báo và Ấn phẩm định kỳ
 • Quy định 1533.2, Nhiên liệu Diesel Sử dụng trong các Hoạt động Canh tác Chế biến Thực phẩm
 • Quy định 1598, Nhiên liệu cho Phương tiện Cơ giới và Máy bay
 • Quy định 1598.1, Miễn Trả trước Nhiên liệu Diesel
 • Quy định 1603, Giao dịch bán các Sản phẩm Thực phẩm Phải chịu thuế
 • Quy định 1671.1, Giảm giá, Phiếu giảm giá, Chiết khấu, và các Ưu đãi Khác

Các Trang web Liên quan

 • STAKE (Stop Tobacco Access to Kids Enforcement - Hành động Ngăn chặn Trẻ em Tiếp cận Thuốc lá)

Các Nguồn lực Hữu ích Khác

 • Đăng ký nhận Cập nhật BOE — Đăng ký vào danh sách email của chúng tôi và nhận được những tin tức, bản tin, cập nhật về thuế và phí mới nhất, chương trình nghị sự của cuộc họp công cộng, và các thông báo khác.
 • Video và Hướng dẫn Cách Nào — Những nguồn lực này sẽ giúp quý vị tránh những sai lầm phổ biến, nộp tờ khai thuế trực tuyến, và nhiều hơn nữa.
 • Thuế Suất Thành phố và Quận — Một danh sách thuế suất hiện tại và trong quá khứ.
 • Thông báo Đặc biệt — thông báo đặc biệt của BOE được ban hành bất cứ khi nào có thay đổi về pháp luật, thuế suất, hoặc thủ tục BOE.
 • Dịch vụ Trực tuyến BOE — Tìm hiểu về các dịch vụ trực tuyến mà BOE cung cấp.
 • Xác minh Giấy phép hoặc Môn bài — Quý vị có thể sử dụng ứng dụng này để xác minh giấy phép bán hàng, giấy phép bán lẻ Thuốc điếu và sản phẩm Thuốc lá, tài khoản eWaste, hoặc Tài khoản Phí Bảo trì Bể Chứa Ngầm.
 • Văn phòng địa phương BOE — Một danh sách toàn diện của tất cả các văn phòng địa phương BOE và thông tin liên lạc.
 • Tìm Thành viên Ủy ban của Quý vị — Quý vị có thể sử dụng ứng dụng này để nhanh chóng xác định đại diện BOE được bầu của quý vị.
 • Được Trả lời Bằng Văn bản! — Luật Thuế Bán hàng và Sử dụng có thể phức tạp, và quý vị nên nêu những thắc mắc về thuế của mình bằng văn bản.
 • Liên lạc với Chúng tôi — Một danh sách các địa chỉ liên lạc của BOE cho các thắc mắc và lo ngại của quý vị.